Hoppa till huvudinnehåll

Från dåtid till framtid

Det hela började 1952 när tolv mindre kommuner – Bjällerup, Brågarp, Esarp, Flackarp, Görslöv, Knästorp, Kyrkheddinge, Mölleberg, Nevishög, Särslöv, Tottarp och Uppåkra – slog sina påsar ihop. Man samsades om det neutrala namnet Staffanstorp, som fram till dess varit namnet på en järnvägsstation, ett sockerbruk och ett postkontor. Man beslutade också att låta den nya kommunens centralort växa fram just här. Den totala befolkningen uppgick då till drygt 5 800 kommuninvånare med en gemensam skattekraft på 140 000 kronor.

Mer än 60 år senare är Staffanstorp med sina drygt 26 000 invånare en trygg, engagerad, modig och framsynt kommun som står inför stora förändringar. Vår ena fot är kvar i det gamla Staffanstorp, det som vi har byggt hittills. Den andra foten har redan tagit klivet in i det nya Staffanstorp, det som vi har börjat bygga för framtiden.

Boendekommunen fortsätter att utvecklas

Vi har det bra i Staffanstorp. Infrastruktur och service är väl fungerande, många vill bosätta sig här. Företag som skapar viktiga arbetstillfällen etablerar sig i kommunen. Läget, mitt i den dynamiska Öresundsregionen, bådar också gott. Våra rötter finns i den goda, rika jordbruksmarken som generöst breder ut sig över den allra största delen av kommunen.

I dag går stambanan genom Staffanstorps kommun och försörjer Hjärups tätort med pågatågstrafik mellan Lund och Malmö. Järnvägen byggdes 1856 och har sedan dess varit en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. Inom inte alltför långt avstånd finns fantastiska naturområden och det lockande havet. Med tåg tar resan till stora upplevelsecentra som Köpenhamn och Malmö runt en halvtimme.

Idag pendlar tusentals personer dagligen från vår kommun till andra orter, främst Malmö och Lund, för att arbeta. Men tusentals personer pendlar också hem varje dag, efter avslutat arbete. Tillbaka till den plats där de har valt att leva sina familjeliv och njuta av sin fritid. En populär kommun där föreningslivet blomstrar, tryggheten är god och grönområdena många.

Ljusshow vid kommunens 60-årsfirande 2012.
2022 firade kommunen 70 år.

Vad väntar?

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer. Men vi kan bädda för att den ska bli bra. Så resonerade de kloka människor som 1952 blev de första att styra den nybildade kommunen Staffanstorp. De gjorde sitt allra bästa för att skapa en god grund att bygga på.

Och byggt, det har vi ju gjort i Staffanstorp! Under sex årtionden har det konstant byggts i kommunen. Villaområden har vuxit fram. Skolor har uppförts. Kommunhus har byggts, rivits och byggts upp igen, fast då som rådhus. Bibliotek och konsthall. Bad och idrottsplatser. Butiker och flerbostadshus.

I Staffanstorp finns alltid ett antal lyftkranar och byggarbetsplatser. Här skapas alltid något nytt. Men allt som byggs är inte fysiskt. Vi har också skapat en god kommun att leva i. En vänlig kommun att känna sig trygg i. En säker kommun att växa upp i. En klok kommun som förstår att värna om sina medborgare i alla åldrar.

Vägen från 1952 och framåt har inte varit spikrak, för sådana vägar finns inte, men den har kantats av en hel del uppseendeväckande händelser och företeelser. Staffanstorp är den lilla kommunen som har vågat sig på två framgångsrika bomässor. Kommunen som helt och hållet byggde sig ett nytt centrum. Landsortskommunen som redan på tidigt 1950-tal införde nioårig grundskola för alla barn – det skulle dröja en bit in på 1970-talet innan detta var ett faktum i hela landet.

Staffanstorps kommun ska vara det självklara valet för de som vill bo och verka i sydvästra Skåne. Kommunen ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbete och valfrihet.

Allt fler familjer väljer att flytta hit, inte bara för kommunens attraktiva läge, utan även för möjligheten att få barnomsorg utan köer och skolor med fokus på kunskap. De senaste åren har allt fler företag valt att etablera sig här, till exempel BMW och Microsoft. Vi har firat ett 70 år som kommun och närmar oss ett 80-årsjubileum. Vem vet var som väntar i framtiden…

Litteratur om Staffanstorps kommun

Läs mer om kommunens tidiga historia i bland annat:

  • “De tolv socknarna i Staffanstorps kommun” av Ingemar Ingers.
  • “Alla socknarna i Staffanstorps kommun” av Maud Grönberger.
  • “Staffanstorp – ung kommun i uråldrig bygd. Kulturminnesvårdsprogram för Staffanstorps kommun” av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz.

Det moderna Staffanstorps kommuns historia finns beskrivet i:

  • “Staffanstorps kommun 25 år”.
  • “Staffanstorps kommun 50 år”.

Dessa böcker och mer material finns att låna på biblioteken.

Kommunstyrelseförvaltningen