Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 8 ersättare, som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat:

  • Utvecklingen av den kommunala demokratin
  • Den översiktliga användningen av mark och vatten
  • Mark- och bostadspolitiken
  • Energiplanering
  • Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
  • Informationsverksamheten och kommunikationsfrågor
  • Arbetet med att effektivisera administrationen

Kontakta Kommunstyrelsen

Christian Sonesson

Ordförande

Mobilnummer
0709-35 12 32

Eric Tabich

1:e vice ordförande

Mobilnummer
0722-32 21 96

Pierre Sjöström

2:e vice ordförande

Kommunstyrelseförvaltningen