Hoppa till huvudinnehåll

Kommunala bolag

Staffanstorp Centrum AB är en koncern för kommunens bolag. De äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter med anläggningar och tjänster åt kommunens invånare. Deras organisation sköter centralt den gemensamma administrationen för alla bolag och verksamheter inom koncernen. De arbetar med elnät, stadsnät, fastigheter och vattenrening.

Staffanstorps Centrum AB äger Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB samt Staffanstorpshus AB. I koncernen finns även Staffanstorps Kommunfastigheter AB och Staffanstorps Reningsverk.

En del områden hanteras av politiskt styrda aktiebolag. De har då både en politisk styrelse samt en verkställande direktör med en egen organisation (se kontaktuppgifter längre ner).

I Staffanstorp finns även företagshotellet Kometen, där många lokala företagare idag har sina kontor.

Kontakt

Staffanstorps Centrum AB

Telefonnummer
046-280 43 00 (växel för alla bolag i koncernen)

Adress

Kometvägen 1
245 34 Staffanstorp

Öppettider

Telefontid: Helgfri vardag 09-12.

Förtroendevalda i bolagen

Ledamöter i

  • Staffanstorps Centrum AB
  • Staffanstorps Energi AB
  • Staffanstorps Kommunfastigheter AB
  • Staffanstorps Fibernät AB
  • Business Port Staffanstorp AB

Här hittar du förtroendevalda i Staffanstorps kommun

Kommunstyrelseförvaltningen