Hoppa till huvudinnehåll

Revisorer

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige och har till uppgift att kontrollera, utvärdera och granska, samt stödja och främja en effektiv verksamhet i vår kommun.

Revisorerna granskar årligen, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas verksamhetsområde och de kommunala bolagen.

Revisionen granskar att all verksamhet lever upp till “God ekonomisk hushållningÖppnas i nytt fönster” baserat på fullmäktiges beslut.

Kommunrevisionen arbetar efter kommunallagen (länk till Riksdagen.se)Öppnas i nytt fönster och god revisionssed (länk till SKR, Sveriges kommuner och regioner)Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelseförvaltningen