Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens organisation

Staffanstorps kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val fått förtroendet att företräda medborgarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän i förvaltningar för att göra verklighet av de politiska besluten.

För beredning, löpande förvaltning och utförande av de politiska nämndernas beslut finns en förvaltningsorganisation organiserad så att varje nämnd hör till en förvaltning.

Tjänstepersoner är anställda inom kommunen och de ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Hit hör undersköterskor, pedagoger, ingenjörer, förvaltningschefer och många fler. Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper de förtroendevalda genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut.

Staffanstorps kommuns organisationen

  • Omsorgsförvaltningen (svarar mot Omsorgsnämnden, Kommunala handikapprådet samt Kommunala seniorrådet)
  • Arbetsmarknadsförvaltningen (svarar mot Arbetsmarknadsnämnden)
  • Stadsbyggnadsförvaltningen (svarar mot Stadsbyggnadsnämnden samt mot Samarbetsnämnd 2)
  • Utbildningsförvaltningen (svarar mot Utbildningsnämnden )
  • Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunens högst uppsatta tjänsteperson är kommundirektören, som har det yttersta ansvaret för tjänstepersoner och är en länk mellan dem och de förtroendevalda. Kommundirektören är även chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Under kommundirektören finns det förvaltningschefer som tillsammans med kommundirektören bildar kommunens ledningsgrupp.

Kommunstyrelseförvaltningen