Hoppa till huvudinnehåll

Diarium och arkiv

I kommunens arkiv finns handlingar som berättar om traktens kommunala historia från 1863 och fram till idag. Här bevaras handlingarna som kommunen hanterat.

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv och ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

Kommunarkivets uppgift är bland annat att ordna, förteckna och vårda arkivet så att allmänhetens och förvaltningarnas behov av att ta del av allmänna handlingar tillgodoses.

Närmare 1 000 hyllmeter arkiv

Det äldre arkivmaterialet består av handlingar från de 12 landskommunerna som vid kommunreformen 1952 tillsammans bildade Staffanstorps landskommun. De tolv landskommunerna var: Bjällerups kommun, Brågarps kommun, Esarps kommun, Flackarps kommun, Görslövs kommun, Knästorps kommun, Kyrkheddinge kommun, Mölleberga kommun, Nevishögs kommun, Särslövs kommun, Tottarps kommun samt Uppåkra kommun.

Kommunarkivet består bland annat av protokoll från fullmäktige, styrelser och nämnder, räkenskapshandlingar, handlingar från kommunens skolor, information från socialtjänstens verksamheter samt kartor och ritningar. Tillsammans upptar de olika arkivbestånden cirka 900 hyllmeter.

Ta del av arkivhandlingar

Arkivet är tillgängligt för besökare men ring eller skicka e-post och boka din besökstid.

Hur du kan ta del av ritningar och bygglovsarkivet kan du läsa här.

Kontakta arkivet

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Besöksadress

Rådhuset
Torget 1
245 80 Staffanstorp

Öppettider

Arkivet är tillgängligt för besökare men ring eller skicka e-post och boka din besökstid.

Kommunstyrelseförvaltningen