Hoppa till huvudinnehåll

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet, och denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Du kan ta del av offentliga protokoll, skrivelser eller brev till kommunen, och har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelseförvaltningen