Hoppa till huvudinnehåll

Offentlighet och sekretess

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Syftet med denna princip är att ge våra medborgare insyn, för att de ska kunna kontrollera hur kommunens förtroendevalda politiker och tjänstemän sköter Staffanstorps kommun.

Offentlighetsprincipen innebär att alla det vill säga allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i kommunernas verksamhet, andra myndigheter och förvaltningar genom att ta del av allmänna, offentliga handlingar.

Att tänka på

All din egen kommunikation (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra, såvida det inte finns skäl för kommunen att sekretessbelägga information. Om du har skickat ett brev eller ett mejl till kommunen kan du inte ångra dig, och be att få tillbaka brevet/mejlet.

Vad innebär sekretess?

För kommunens del är det främst handlingar som rör enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden som kan sekretessbeläggas (hemlighållas), till exempel inom socialtjänsten eller hos skolpsykologen. Personsekretessen gäller enbart om en enskild person kan lida men eller ekonomisk skada av att en uppgift lämnas ut.

Sekretessen gäller vanligen inte mot den som handlingen rör. Inom socialtjänsten har man till exempel oftast rätt att få se sin egen akt. Undantag från denna regel kan dock gälla vissa uppgifter i akten, om de kan skada tredje person eller om det bedöms att tillståndet hos den akten angår kan försämras om denne fick se alla handlingar.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress och bilder.

EU beslutade 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som började användas den 25 maj 2018. Regelverket heter dataskyddsförordningen (GDPR) och den ersätter personuppgiftslagen.

Mer information kan du läsa på vår sida om hur vi behandlar personuppgifter.

Länkar

Grundlagar i Sverige (länk till riksdagen.se)

Offentlighetsprincipen (länk till regeringen.se)

kommunstyrelseförvaltningen