Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla, officiell

Detta är Staffanstorps kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden, justerade protokoll och kommunens speciallagstiftning. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. (länk öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Från den 1 januari 2018 säger kommunallagen att varje kommun ska ha en digital anslagstavla på sin webbplats. Kommunallagen reglerar också vad som ska eller får finnas på anslagstavlan.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag. Själva protokollet hittar du under respektive nämnd på sidan Kallelser, handlingar och protokoll. Anslagen sätt upp senast två dagar efter det att protokollet har justerats.

Från det att ett beslut publiceras på denna sida kan du, inom tre veckor, överklaga beslutet. Det förutsatt att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Staffanstorps kommun.

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om:

  • Kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder, utskott och råd.
  • Justerade protokoll om kommunala föreskrifter.
  • Speciallagstiftning.

Kommunstyrelseförvaltningen