Hoppa till huvudinnehåll

Politik och demokrati

De förtroendevalda i Staffanstorps kommun fattar varje vecka beslut som direkt eller indirekt påverkar dig som kommuninvånare. Det handlar till exempel om barnomsorg, skola, vägar, grönytor med mera.

Genom att vart fjärde år rösta är du med och väljer vilka som ska styra Staffanstorps kommun under den kommande mandatperioden, men det går naturligtvis även att påverka den kommunala verksamheten mellan valen.

Ett sätt är att lämna in medborgarförslag som sedan behandlas av kommunfullmäktige.

En annan möjlighet är att framföra dina synpunkter, förslag till förbättringar och goda idéer till kommunens synpunktshantering.

Kommunstyrelseförvaltningen