Hoppa till huvudinnehåll

Författningssamling

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och styrelsernas reglementen, styrdokument och policyer.

Arbetsordningar, reglementen, instruktioner och delegationsordningar för nämnder mfl

Policyer och övriga styrdokument

Taxor och avgifter

Kommunstyrelseförvaltningen