Medborgarförslag

Rådhuset. Foto: Staffanstorps.se

Du som bor i Staffanstorps kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan gälla mycket, men bara sådant som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

OBS! Du kan inte lämna medborgarförslag i kommentarsfältet nedan.

Vill du främst lämna synpunkter på kommunens service eller tjänster? Lämna din synpunkt här >>

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla medborgare, det vill säga alla som är folkbokförda i Staffanstorps kommun, har rätt att lämna in ett medborgarförslag. Detta innebär följaktligen att företag, föreningar, sammanslutningar, råd och andra slags organisationer inte kan lämna in medborgarförslag.

Vad måste ett medborgarförslag innehålla?

 • Medborgarförslaget måste vara undertecknat (med skriftlig eller digital signering) samt innehålla namnförtydligande och adressuppgift till förslagsställaren.
 • Medborgarförslaget ska vara ett konkret förslag som handlar om något kommunen har möjlighet att fatta beslut om.
 • Medborgarförslaget får inte ta upp flera olika förslag om skilda saker.
 • Medborgarförslaget får gärna innehålla en motivering till varför det bör genomföras, även om detta strikt sett inte är något krav.

Hur lämnar jag in ett medborgarförslag?

Medborgarförslag lämnas enklast in via kommunens e-tjänst >>.

Ett skriftligt medborgarförslag kan också lämnas in till medborgarkontoret i Rådhuset, till nämndsekreterare under sammanträde i kommunfullmäktige, eller skickas direkt per post till: Kansli, Staffanstorps kommun, Torget 1, 245 80 Staffanstorp.

Notera att ovan nämnda krav måste vara uppfyllda för att medborgarförslaget överhuvudtaget ska behandlas.

Vad händer med ett medborgarförslag?

 • Medborgarförslaget lämnas in till kommunstyrelsens kansli via kommunens e-tjänst >>, skriftligen till kansliet via post, eller skriftligen till nämndsekreterare under sammanträde i kommunfullmäktige.
 • Medborgarförslaget publiceras snarast här på kommunens webbplats (se nedan eller till vänster) där det finns tillgängligt för allmänheten under 30 dagar. I kommunen folkbokförda medborgare har därefter möjlighet att ge medborgarförslaget stöd, antingen genom att skicka ett mejl eller genom att skicka ett brev. Mejlet eller brevet ska vara undertecknat och innehålla namnförtydligande. Adress och kontaktuppgifter till avsändaren ska även framgå. Mejladress: kansli@staffanstorp.se
  Postadress: Kansli, Staffanstorps kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp
 • Om medborgarförslaget under de 30 dagar det finns tillgängligt på kommunens webbplats får stöd av minst 50 i kommunen folkbokförda medborgare, tas medborgarförslaget upp för behandling av kommunfullmäktige.

  OBS! Du kan inte lämna stöd till medborgarförslag i kommentarsfältet nedan. Stöd till publicerade medborgarförslag som lämnas i kommentarsfältet nedan kommer inte att inräknas i sammanställningen.

Inkomna medborgarförslag

Här publiceras samtliga inkomna medborgarförslag under en period av 30 dagar. Medborgarförslagen skall under denna period ha dokumenterat stöd av minst 50 i kommunen folkbokförda medborgare enligt ovan för att tas upp för behandling.

Medborgarförslag om att anlägga skatepark i Hjärup >>

Medborgarförslaget publiceras 2019-04-25 och kommer att tas ned 2019-05-25.

Medborgarförslag om att koppla 380 volts strömkabel till matvagn på Torget >>

Medborgarförslaget publiceras 2019-04-23 och kommer att tas ned 2019-05-23.

Medborgarförslag om pumptrackbana i Hjärup >>

Medborgarförslaget publiceras 2019-04-10 och kommer att tas ned 2019-05-10.

Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Åkerslundsvägen, Åkergränd samt Hjärupshusvägen m.fl. >>

Medborgarförslaget har erhållit dokumenterat stöd och kommer att behandlas under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03.

Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Klockaregårdsvägen >>

Medborgarförslaget har erhållit dokumenterat stöd och kommer att behandlas under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03.

 

Behandling av medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutar antingen att överlämna medborgarförslaget för beslut i kommunstyrelsen eller annan nämnd, eller att överlämna medborgarförslaget för beredning till kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Om medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen eller annan nämnd för beredning endast är det slutligen kommunfullmäktige som beslutar i ärendet.

Om kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen eller annan nämnd för beslut är det istället kommunstyrelsen eller annan nämnd som slutligen beslutar i ärendet.

När ett medborgarförslag har beretts färdigt och kommunfullmäktige, eller annan nämnd till vilken medborgarförslaget överlämnats, avser att fatta beslut i ärendet, bjuds medborgarförslagsställaren in till det sammanträde där ärendet tas upp för avgörande.

Medborgarförslagsställaren ges vid detta sammanträde möjlighet att yttra sig i ärendet. Är sammanträdet i kommunstyrelsen eller i annan nämnd ges medborgarförlagsställaren möjlighet att yttra sig under överläggningarna i ärendet, men får inte delta under själva beslutet.

Behandling av personuppgifter

Vid inlämnande av medborgarförslag så kommer dina inlämnade personuppgifter att behandlas av kommunstyrelseförvaltningen. Behandling av förekommande personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hantera ärendet.

För mer information om Staffanstorp kommuns behandling av personuppgifter läs mer här >>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

22 kommentarer till Medborgarförslag

 1. Jag stödjer förslag med ärendenummer: MBF-20 och MBF-21

  1. Hej Annica
   I kommunen folkbokförda medborgare har därefter möjlighet att ge medborgarförslaget stöd, antingen genom att skicka ett mejl eller genom att skicka ett brev. Mejlet eller brevet ska vara undertecknat och innehålla namnförtydligande. Adress och kontaktuppgifter till avsändaren ska även framgå. Mejladress: kansli@staffanstorp.se
   Postadress: Kansli, Staffanstorps kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp
   Med vänlig hälsning
   Kansliet

 2. Var lämnar man sitt gillande till ett medborgarförslag?

  1. Hej Anders

   I kommunen folkbokförda medborgare har därefter möjlighet att ge medborgarförslaget stöd, antingen genom att skicka ett mejl eller genom att skicka ett brev. Mejlet eller brevet ska vara undertecknat och innehålla namnförtydligande. Adress och kontaktuppgifter till avsändaren ska även framgå. Mejladress: kansli@staffanstorp.se
   Postadress: Kansli, Staffanstorps kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp

   Med vänlig hälsning

   Kansliet

 3. Jag och flera andra vill att kommunen tar sitt ansvar och förbjuder smällare och fyrverkerier. Sätt upp en lasershow istället som både är miljövänligare, lugnare och trevligare för både miljön och för oss som är fyrverkerirädda med djur som blir så dåliga att de tom dör av rädslan. Detta kan man inte arbeta bort. Varför förstöra vår miljö som vi borde värna om istället. Tänk så jäkla mycket avfall det kommer ur en raket. Ni i kommunen om någon borde hjälpa till att få till stånd ett förbud. Många av våra affärer här i kommunen har slutat sälja fyrverkerier. Föregå med ett gott exempel och förbjud privatpersoner att använda smällare och fyrverkerier. En rädd matte med sina hundar.

  1. Hej Marie

   Tack så mycket för ditt förslag. Om du vill lämna ett medborgarförslag angående det så kan du göra det på följande länk: https://etjanster.staffanstorp.se/services/kommun-och-politik/medborgarforslag/info.jbx

   Med vänlig hälsning
   Kansliet

 4. Hej!
  Jag och många fler ungdomar vill att ni ska bygga en ishall i Staffanstorp. För att få många nya lag. Den ska innehålla två rinkar. En där det bara är hockey och en där det är träning på åkning för barn familjer. Vi måste göra något så ungdomarna här i byn blir aktiverade och hockey är en rätt så stort intresse när man blir äldre. Vi kan skapa lag runt 18 års åldern som är helt nya som börjar från grunden. och precis som vi vill ha det. Många ska kunna åka skridskor på platsen ni kommer tjäna på att bygga en. Starta lag som är i 5 års ålder och uppåt. Lunds ishall har nästan ingen plats.

  1. Hej Victor!
   Kul förslag! För att du ska kunna lämna in ditt förslag måste du göra det på rätt sätt. Bor du i Staffanstorp kan du fylla i denna blankett :https://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2015/11/Medborgarf%C3%B6rslag.pdf
   för att lämna ett medborgarförslag och skicka den till oss: Märk kuvertet Medborgarförslag, Staffanstorps kommun 245 80 Staffanstorp eller kom in och lämna den i rådhuset på Torget 1 i Staffanstorp.
   ha en fortsatt bra dag Lisbeth, Staffanstorps kommun

 5. Hej. Hade gärna velat lämna önskemål på att det byggs gupp på Storgatan i centrum och gärna att det blir Max hastighet 30 där också. Där är så många övergångsställen och bilar som står parkerade precis innan. (Skymd sikt) Folk kör som idioter och det är bara en tidsfråga innan någon kommer bli allvarligt skadad. Mvh Caroline

  1. Hej Caroline.

   Tack för dina synpunkter, du behöver dock använda någon av länkarna ovan för att vi ska kunna behandla dessa. I texten ovan finner du också information om hur man går tillväga för att lämna in ett medborgarförslag, alternativt önskar lämna in synpunkter till kommunen.

   Med vänlig hälsning
   Harriet Wetterskog registrator

 6. Vi bor vid Lommavägen och nu är trafiken hemsk. Vi har fått reda på att det passerar 3.800 bilar/dygn på Lommavägen genom byn och efter hastighetsökningen från 50 till 70 bullrar det enormt. Sänkningen till 40 på delar av Lommavägen respekteras inte. Vi vill ha hastighetsdämpande åtgärder, dela pga. att det är farligt att gå längs med vägen till Hjärups Företagscenter, dels för att bullret har fullständigt exploderat för oss som bor längs med Lommavägen.

  1. … menar Lommavägen i Hjärup…. katastrofala hastigheter…

   1. Hej Engvall!

    Gränsen för tättbebyggt område är ändrat från och med 9 maj 2016 så att den följer Trafikförordningens krav på tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område gäller bashastighet 50 km/h och 40 km/h på de delar som har bebyggelse på båda sidor av vägen, utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 km/h. Lommavägen är Trafikverkets väg, så vi får be dig att kontakta dem för åtgärder på vägen. http://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/

    Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 7. Hej!
  Jag undrar om vi kan få nyare soptunna? Snart 2017 så tänker man på nyare modell av soptunnor. De soptunnor är inte snygga. Något finare modell av sopptunnor kanske? Kanske sop sortering?

  MVH Silvia

 8. Hej!

  Jag undrar varför ni inte tar bort 30 skyltarna på Genvägen, det är över ett halvår sedan Trekantens förskola slog igen. Det finns alldeles för många hastighetsskyltar att hålla reda på ändå. Kommundirektören har samma åsikt om skyltarna vid trekantens förskola att dom bör slopas.

  1. Hej Ulf,
   För att kunna ta ned skyltarna krävs att den lokala trafikföreskriften för 30 km/h upphävs vilket är ett beslut som fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi kommer att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upphäva 30 km/h.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret Trafik

 9. Hej!
  Är hundägare har en önskan om bajstunna någonstans på gångstigen mellan Åttans gamla idrottsplats och ridhuset. Det är ett bra promenadstråk då man sedan kan gå vidare mot Västanvägen och vika av mot två håll.
  Tidigare fanns en där, det nu är en fiberstation.

  1. Hej Lena,

   Det finns redan en hundlatrin nära Åttans idrottsplats och ridhuset. Den är placerad utmed G/C-vägen söder om Skrittvägen och norr om lekplatsen (Åttans leka).

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

 10. Efterlyser bättre bussförbindelser inom kommunen bl till Hälsomedicinsktcenter i Hjärup
  Även om ni inte har busskort till pensionärer så som gymnasieeleverna får det behöver inte vara från 65 år men fr 70 el 75år eller ett seniorkort som man betalar mindre för varje resa
  Tacksam för ett positivt svar
  Bodil Sebren

  1. Hej Bodil.

   Tack för dina synpunkter. För att vi ska kunna behandla dessa ber jag dig använda någon av länkarna ovan. Där finner du även mer information om hur man går tillväga för att lämna in ett medborgarförslag, alternativt enbart önskar lämna in synpunkter till kommunen.

   Med vänlig hälsning
   Harriet Wetterskog registrator

 11. Hej, jag undrar vart man kan hitta inlämnade medborgarförslag under resten av 2015 samt även 2016. Dvs varför uppdateras inte denna sida?

  1. Hej Lotta!
   Via denna länk kommer du till vårt webbdiarium. Där kan du söka fram de ärenden och/eller handlingar du önskar ta del av. Skriv ”Medborgarförslag” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så få du träff på samtliga medborgarförslag inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

   Med vänlig hälsning
   Vesna Casitovski, teamledare kansli, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »