Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarförslag

Genom att lämna in ett medborgarförslag har du som bor i Staffanstorps kommun rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag kan gälla mycket, men bara sådant som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Vill du främst lämna synpunkter på kommunen?

Lämna din synpunkt i vår digitala tjänst för synpunktshantering.

Lämna medborgarförslag

Alla medborgare, det vill säga alla som är folkbokförda i Staffanstorps kommun, har rätt att lämna in medborgarförslag. Detta innebär att företag, föreningar, sammanslutningar, råd och andra slags organisationer inte kan lämna in medborgarförslag.

Hur lämnar jag in ett medborgarförslag?

Du kan lägga förslag antingen digitalt via vår e-tjänst eller skriftligen.

Här kan lämna du lämna medborgarförslag digitalt i vår e-tjänst. 

Skriftliga medborgarförslag kan lämnas in till medborgarkontoret i Rådhuset, till nämndsekreterare under sammanträde i kommunfullmäktige, eller skickas per post till:
Kansliet, Staffanstorps kommun
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Här hittar du en nedladdningsbar blankett som kan användas vid skriftlig inlämning. 

Vad måste ett medborgarförslag innehålla?

  • Medborgarförslaget måste vara undertecknat (med skriftlig signering) samt innehålla namnförtydligande och adressuppgift till förslagsställaren.
  • Medborgarförslaget ska vara ett konkret förslag som handlar om något kommunen har möjlighet att fatta beslut om.
  • Medborgarförslaget får inte ta upp flera olika förslag om skilda saker.
  • Medborgarförslaget får gärna innehålla en motivering till varför det bör genomföras, även om detta strikt sett inte är något krav.

Notera att ovan nämnda krav vad gäller vem som kan lämna ett medborgarförslag, hur ett medborgarförslag lämnas in samt vad ett medborgarförslag måste innehålla ska vara uppfyllda för att medborgarförslaget ska behandlas.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

När medborgarförslaget publiceras på kommunens webbplats får du ett epostmeddelande som bekräftelse. Medborgarförslaget ligger sedan tillgängligt för allmänheten under 30 dagar. Under denna tid har, i kommunen folkbokförda medborgare möjlighet att ge förslaget sitt stöd.

Efter 30 dagar får du ytterligare ett epostmeddelande med information, beroende på hur mycket stöd förslaget fått. Om förslaget inte fått stöd från 50 medborgare görs ingen vidare hantering av ärendet. Om förslaget stöds av minst 50 medborgare tas det upp för behandling av kommunfullmäktige. Då kommer kommunfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget för beslut och/eller beredning i kommunstyrelsen eller annan nämnd.

När ett medborgarförslag har beretts färdigt och kommunfullmäktige, eller annan nämnd till vilken medborgarförslaget överlämnats, ska fatta beslut i ärendet, bjuds du som medborgarförslagsställare in till det sammanträde där ärendet tas upp för avgörande.

Stöd medborgarförslag

Som medborgare i Staffanstorps kommun kan du stödja medborgarförslag i e-tjänsten eller skriftligen.

Följande uppgifter måste framkomma vid stödet:

  • uppgift om vilket medborgarförslag du stödjer
  • för- och efternamn
  • adress
  • egenhändig namnunderskrift

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Tidigare inlämnade medborgarförslag, både avslutade och pågående, kan du hitta i kommunens webbdiarium. Välj ärendetyp “Medborgarförslag” och ändra “Registreringsdatum från” till ett aktuellt datum för din sökning.

Kontakt

Kansliet

Staffanstorps kommun

Telefonnummer
046 - 25 11 00 (växel)

Kommunstyrelseförvaltningen