Medborgarförslag

Rådhuset. Foto: Staffanstorps.se

Att lämna medborgarförslag

Du som bor i Staffanstorps kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Du kan inte lämna medborgarförslag i kommentarsfältet, eftersom de politiska nämnderna behöver ha medborgarförslaget skriftligt undertecknat.

Vill du lämna synpunkter på kommunens service eller tjänster istället för ett medborgarförslag? Lämna din synpunkt här >>

Vem kan lämna ett medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Staffanstorps kommun har rätt att lämna in ett medborgarförslag, även barn och ungdomar har denna möjlighet. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna in ett medborgarförslag.

Vad måste ett medborgarförslag innehålla?

 • Medborgarförslaget ska vara skriftligt undertecknat och innehålla adressuppgift.
 • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om.
 • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Om flera förslag finns, ska flera förslag lämnas in.
 • Medborgarförslag ska ha rubriken ”Medborgarförslag” och ställas till kommunfullmäktige. Du kan också använda vår blankett för att skriva ditt medborgförslag. Använd gärna vår e-tjänst>>

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör till exempel äldreomsorg och skola.

Vad får ett medborgarförslag inte handla om?

Ett medborgarförslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Var lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan lämna in ett medborgarförslag via kommunens e-tjänst

Ifylld och signerad blankett lämnas in till medborgarkontoret i Rådhuset eller skickas till: Kommunstyrelsens Kansli 245 80 Staffanstorp

Behandling av personuppgifter

Vid inlämnande av medborgarförslag så kommer dina inlämnade personuppgifter att skrivas i ett register hos kommunstyrelsen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ärendet. Förslagslämnaren har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandlas eller ej.

För mer information om Staffanstorp kommuns behandling av personuppgifter läs mer här >>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

18 kommentarer till Medborgarförslag

 1. Jag och flera andra vill att kommunen tar sitt ansvar och förbjuder smällare och fyrverkerier. Sätt upp en lasershow istället som både är miljövänligare, lugnare och trevligare för både miljön och för oss som är fyrverkerirädda med djur som blir så dåliga att de tom dör av rädslan. Detta kan man inte arbeta bort. Varför förstöra vår miljö som vi borde värna om istället. Tänk så jäkla mycket avfall det kommer ur en raket. Ni i kommunen om någon borde hjälpa till att få till stånd ett förbud. Många av våra affärer här i kommunen har slutat sälja fyrverkerier. Föregå med ett gott exempel och förbjud privatpersoner att använda smällare och fyrverkerier. En rädd matte med sina hundar.

  1. Hej Marie

   Tack så mycket för ditt förslag. Om du vill lämna ett medborgarförslag angående det så kan du göra det på följande länk: https://etjanster.staffanstorp.se/services/kommun-och-politik/medborgarforslag/info.jbx

   Med vänlig hälsning
   Kansliet

 2. Hej!
  Jag och många fler ungdomar vill att ni ska bygga en ishall i Staffanstorp. För att få många nya lag. Den ska innehålla två rinkar. En där det bara är hockey och en där det är träning på åkning för barn familjer. Vi måste göra något så ungdomarna här i byn blir aktiverade och hockey är en rätt så stort intresse när man blir äldre. Vi kan skapa lag runt 18 års åldern som är helt nya som börjar från grunden. och precis som vi vill ha det. Många ska kunna åka skridskor på platsen ni kommer tjäna på att bygga en. Starta lag som är i 5 års ålder och uppåt. Lunds ishall har nästan ingen plats.

  1. Hej Victor!
   Kul förslag! För att du ska kunna lämna in ditt förslag måste du göra det på rätt sätt. Bor du i Staffanstorp kan du fylla i denna blankett :https://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2015/11/Medborgarf%C3%B6rslag.pdf
   för att lämna ett medborgarförslag och skicka den till oss: Märk kuvertet Medborgarförslag, Staffanstorps kommun 245 80 Staffanstorp eller kom in och lämna den i rådhuset på Torget 1 i Staffanstorp.
   ha en fortsatt bra dag Lisbeth, Staffanstorps kommun

 3. Hej. Hade gärna velat lämna önskemål på att det byggs gupp på Storgatan i centrum och gärna att det blir Max hastighet 30 där också. Där är så många övergångsställen och bilar som står parkerade precis innan. (Skymd sikt) Folk kör som idioter och det är bara en tidsfråga innan någon kommer bli allvarligt skadad. Mvh Caroline

  1. Hej Caroline.

   Tack för dina synpunkter, du behöver dock använda någon av länkarna ovan för att vi ska kunna behandla dessa. I texten ovan finner du också information om hur man går tillväga för att lämna in ett medborgarförslag, alternativt önskar lämna in synpunkter till kommunen.

   Med vänlig hälsning
   Harriet Wetterskog registrator

 4. Vi bor vid Lommavägen och nu är trafiken hemsk. Vi har fått reda på att det passerar 3.800 bilar/dygn på Lommavägen genom byn och efter hastighetsökningen från 50 till 70 bullrar det enormt. Sänkningen till 40 på delar av Lommavägen respekteras inte. Vi vill ha hastighetsdämpande åtgärder, dela pga. att det är farligt att gå längs med vägen till Hjärups Företagscenter, dels för att bullret har fullständigt exploderat för oss som bor längs med Lommavägen.

  1. … menar Lommavägen i Hjärup…. katastrofala hastigheter…

   1. Hej Engvall!

    Gränsen för tättbebyggt område är ändrat från och med 9 maj 2016 så att den följer Trafikförordningens krav på tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område gäller bashastighet 50 km/h och 40 km/h på de delar som har bebyggelse på båda sidor av vägen, utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 km/h. Lommavägen är Trafikverkets väg, så vi får be dig att kontakta dem för åtgärder på vägen. http://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/

    Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 5. Hej!
  Jag undrar om vi kan få nyare soptunna? Snart 2017 så tänker man på nyare modell av soptunnor. De soptunnor är inte snygga. Något finare modell av sopptunnor kanske? Kanske sop sortering?

  MVH Silvia

 6. Hej!

  Jag undrar varför ni inte tar bort 30 skyltarna på Genvägen, det är över ett halvår sedan Trekantens förskola slog igen. Det finns alldeles för många hastighetsskyltar att hålla reda på ändå. Kommundirektören har samma åsikt om skyltarna vid trekantens förskola att dom bör slopas.

  1. Hej Ulf,
   För att kunna ta ned skyltarna krävs att den lokala trafikföreskriften för 30 km/h upphävs vilket är ett beslut som fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi kommer att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upphäva 30 km/h.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret Trafik

 7. Hej!
  Är hundägare har en önskan om bajstunna någonstans på gångstigen mellan Åttans gamla idrottsplats och ridhuset. Det är ett bra promenadstråk då man sedan kan gå vidare mot Västanvägen och vika av mot två håll.
  Tidigare fanns en där, det nu är en fiberstation.

  1. Hej Lena,

   Det finns redan en hundlatrin nära Åttans idrottsplats och ridhuset. Den är placerad utmed G/C-vägen söder om Skrittvägen och norr om lekplatsen (Åttans leka).

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

 8. Efterlyser bättre bussförbindelser inom kommunen bl till Hälsomedicinsktcenter i Hjärup
  Även om ni inte har busskort till pensionärer så som gymnasieeleverna får det behöver inte vara från 65 år men fr 70 el 75år eller ett seniorkort som man betalar mindre för varje resa
  Tacksam för ett positivt svar
  Bodil Sebren

  1. Hej Bodil.

   Tack för dina synpunkter. För att vi ska kunna behandla dessa ber jag dig använda någon av länkarna ovan. Där finner du även mer information om hur man går tillväga för att lämna in ett medborgarförslag, alternativt enbart önskar lämna in synpunkter till kommunen.

   Med vänlig hälsning
   Harriet Wetterskog registrator

 9. Hej, jag undrar vart man kan hitta inlämnade medborgarförslag under resten av 2015 samt även 2016. Dvs varför uppdateras inte denna sida?

  1. Hej Lotta!
   Via denna länk kommer du till vårt webbdiarium. Där kan du söka fram de ärenden och/eller handlingar du önskar ta del av. Skriv ”Medborgarförslag” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så få du träff på samtliga medborgarförslag inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

   Med vänlig hälsning
   Vesna Casitovski, teamledare kansli, Staffanstorps kommun