Medborgarförslag

Rådhuset. Foto: Staffanstorps.se

Du som bor i Staffanstorps kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan gälla mycket, men bara sådant som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

OBS! Du kan inte lämna medborgarförslag i kommentarsfältet nedan.

Vill du främst lämna synpunkter på kommunens service eller tjänster? Lämna din synpunkt här >>

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla medborgare, det vill säga alla som är folkbokförda i Staffanstorps kommun, har rätt att lämna in ett medborgarförslag. Detta innebär följaktligen att företag, föreningar, sammanslutningar, råd och andra slags organisationer inte kan lämna in medborgarförslag.

Hur lämnar jag in ett medborgarförslag?

Ett skriftligt medborgarförslag kan lämnas in till medborgarkontoret i Rådhuset, till nämndsekreterare under sammanträde i kommunfullmäktige, eller skickas direkt per post till: Kansli, Staffanstorps kommun, Torget 1, 245 80 Staffanstorp.

Vad måste ett medborgarförslag innehålla?

 • Medborgarförslaget måste vara undertecknat (med skriftlig signering) samt innehålla namnförtydligande och adressuppgift till förslagsställaren.
 • Medborgarförslaget ska vara ett konkret förslag som handlar om något kommunen har möjlighet att fatta beslut om.
 • Medborgarförslaget får inte ta upp flera olika förslag om skilda saker.
 • Medborgarförslaget får gärna innehålla en motivering till varför det bör genomföras, även om detta strikt sett inte är något krav.

Notera att ovan nämnda krav vad gäller vem som kan lämna ett medborgarförslag, hur ett medborgarförslag lämnas in samt vad ett medborgarförslag måste innehålla ska vara uppfyllda för att medborgarförslaget ska behandlas.

Använd gärna vår blankett för medborgarförslag.

Blankett för medborgarförslag finns även att hämta på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.

Vad händer när jag har lämnat in mitt medborgarförslag?

Medborgarförslaget publiceras snarast här på kommunens webbplats (se nedan eller till vänster) där det finns tillgängligt för allmänheten under 30 dagar. Under denna tid har, i kommunen folkbokförda medborgare möjlighet att ge medborgarförslaget sitt stöd.

Om förslaget stöds av minst 50 i kommunen folkbokförda medborgare tas medborgarförslaget upp för behandling av kommunfullmäktige.

Medborgarförslag från Daniel Nilsson avseende färdtjänst 1

Medborgarförslaget publicerades 2019-09-04 och tas bort 2019-10-04

Medborgarförlag från Bengt Nilsson avseende ny rutt och nya hållplatser för buss 174

Medborgarförslaget publicerades 2019-09-09 och tas bort 2019-10-09

Behandling av medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutar antingen att överlämna medborgarförslaget för beslut i kommunstyrelsen eller annan nämnd, eller att överlämna medborgarförslaget för beredning till kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Om medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen eller annan nämnd för beredning endast är det slutligen kommunfullmäktige som beslutar i ärendet.

Om kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen eller annan nämnd för beslut är det istället kommunstyrelsen eller annan nämnd som slutligen beslutar i ärendet.

När ett medborgarförslag har beretts färdigt och kommunfullmäktige, eller annan nämnd till vilken medborgarförslaget överlämnats, avser att fatta beslut i ärendet, bjuds medborgarförslagsställaren in till det sammanträde där ärendet tas upp för avgörande.

Medborgarförslagsställaren ges vid detta sammanträde möjlighet att yttra sig i ärendet. Är sammanträdet i kommunstyrelsen eller i annan nämnd ges medborgarförlagsställaren möjlighet att yttra sig under överläggningarna i ärendet, men får inte delta under själva beslutet.

Hur stödjer jag ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i kommunen har möjlighet att ge stöd till de medborgarförslag som publiceras på kommunens webbplats genom att inkomma skriftligen med uppgift om vilket medborgarförslag du stödjer samt namn, adress och egenhändig namnunderskrift.

Stödet skickas till: Kansli, Staffanstorps kommun, Torget 1, 245 80 Staffanstorp.

Observera att du måste inkomma med ditt stöd under de 30 dagar medborgarförslaget finns publicerat på webbplatsen.

Stöd till medborgarförslag som inte uppfyller formkraven ovan är inte giltiga.

OBS! Du kan inte lämna stöd till medborgarförslag i kommentarsfältet nedan. Stöd till publicerade medborgarförslag som lämnas i kommentarsfältet nedan kommer inte att inräknas i sammanställningen.

 

Behandling av personuppgifter

Genom att lämna in ditt medborgarförslag eller stöd till medborgarförslag godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som ett led i myndighetens utförande av en uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att behandlas i och med handläggningen av medborgarförslaget.

För mer information om Staffanstorp kommuns behandling av personuppgifter läs mer här >>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

18 kommentarer till Medborgarförslag

 1. Jag stödjer förslag med ärendenummer: MBF-20 och MBF-21

  1. Hej Annica
   I kommunen folkbokförda medborgare har därefter möjlighet att ge medborgarförslaget stöd, antingen genom att skicka ett mejl eller genom att skicka ett brev. Mejlet eller brevet ska vara undertecknat och innehålla namnförtydligande. Adress och kontaktuppgifter till avsändaren ska även framgå. Mejladress: kansli@staffanstorp.se
   Postadress: Kansli, Staffanstorps kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp
   Med vänlig hälsning
   Kansliet

 2. Var lämnar man sitt gillande till ett medborgarförslag?

  1. Hej Anders

   I kommunen folkbokförda medborgare har därefter möjlighet att ge medborgarförslaget stöd, antingen genom att skicka ett mejl eller genom att skicka ett brev. Mejlet eller brevet ska vara undertecknat och innehålla namnförtydligande. Adress och kontaktuppgifter till avsändaren ska även framgå. Mejladress: kansli@staffanstorp.se
   Postadress: Kansli, Staffanstorps kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp

   Med vänlig hälsning

   Kansliet

 3. Jag och flera andra vill att kommunen tar sitt ansvar och förbjuder smällare och fyrverkerier. Sätt upp en lasershow istället som både är miljövänligare, lugnare och trevligare för både miljön och för oss som är fyrverkerirädda med djur som blir så dåliga att de tom dör av rädslan. Detta kan man inte arbeta bort. Varför förstöra vår miljö som vi borde värna om istället. Tänk så jäkla mycket avfall det kommer ur en raket. Ni i kommunen om någon borde hjälpa till att få till stånd ett förbud. Många av våra affärer här i kommunen har slutat sälja fyrverkerier. Föregå med ett gott exempel och förbjud privatpersoner att använda smällare och fyrverkerier. En rädd matte med sina hundar.

  1. Hej Marie

   Tack så mycket för ditt förslag. Om du vill lämna ett medborgarförslag angående det så kan du göra det på följande länk: https://etjanster.staffanstorp.se/services/kommun-och-politik/medborgarforslag/info.jbx

   Med vänlig hälsning
   Kansliet

 4. Hej!
  Jag och många fler ungdomar vill att ni ska bygga en ishall i Staffanstorp. För att få många nya lag. Den ska innehålla två rinkar. En där det bara är hockey och en där det är träning på åkning för barn familjer. Vi måste göra något så ungdomarna här i byn blir aktiverade och hockey är en rätt så stort intresse när man blir äldre. Vi kan skapa lag runt 18 års åldern som är helt nya som börjar från grunden. och precis som vi vill ha det. Många ska kunna åka skridskor på platsen ni kommer tjäna på att bygga en. Starta lag som är i 5 års ålder och uppåt. Lunds ishall har nästan ingen plats.

  1. Hej Victor!
   Kul förslag! För att du ska kunna lämna in ditt förslag måste du göra det på rätt sätt. Bor du i Staffanstorp kan du fylla i denna blankett :https://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2015/11/Medborgarf%C3%B6rslag.pdf
   för att lämna ett medborgarförslag och skicka den till oss: Märk kuvertet Medborgarförslag, Staffanstorps kommun 245 80 Staffanstorp eller kom in och lämna den i rådhuset på Torget 1 i Staffanstorp.
   ha en fortsatt bra dag Lisbeth, Staffanstorps kommun

 5. Hej. Hade gärna velat lämna önskemål på att det byggs gupp på Storgatan i centrum och gärna att det blir Max hastighet 30 där också. Där är så många övergångsställen och bilar som står parkerade precis innan. (Skymd sikt) Folk kör som idioter och det är bara en tidsfråga innan någon kommer bli allvarligt skadad. Mvh Caroline

  1. Hej Caroline.

   Tack för dina synpunkter, du behöver dock använda någon av länkarna ovan för att vi ska kunna behandla dessa. I texten ovan finner du också information om hur man går tillväga för att lämna in ett medborgarförslag, alternativt önskar lämna in synpunkter till kommunen.

   Med vänlig hälsning
   Harriet Wetterskog registrator

 6. Vi bor vid Lommavägen och nu är trafiken hemsk. Vi har fått reda på att det passerar 3.800 bilar/dygn på Lommavägen genom byn och efter hastighetsökningen från 50 till 70 bullrar det enormt. Sänkningen till 40 på delar av Lommavägen respekteras inte. Vi vill ha hastighetsdämpande åtgärder, dela pga. att det är farligt att gå längs med vägen till Hjärups Företagscenter, dels för att bullret har fullständigt exploderat för oss som bor längs med Lommavägen.

  1. … menar Lommavägen i Hjärup…. katastrofala hastigheter…

   1. Hej Engvall!

    Gränsen för tättbebyggt område är ändrat från och med 9 maj 2016 så att den följer Trafikförordningens krav på tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område gäller bashastighet 50 km/h och 40 km/h på de delar som har bebyggelse på båda sidor av vägen, utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 km/h. Lommavägen är Trafikverkets väg, så vi får be dig att kontakta dem för åtgärder på vägen. http://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/

    Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 7. Hej!
  Jag undrar om vi kan få nyare soptunna? Snart 2017 så tänker man på nyare modell av soptunnor. De soptunnor är inte snygga. Något finare modell av sopptunnor kanske? Kanske sop sortering?

  MVH Silvia

 8. Hej!

  Jag undrar varför ni inte tar bort 30 skyltarna på Genvägen, det är över ett halvår sedan Trekantens förskola slog igen. Det finns alldeles för många hastighetsskyltar att hålla reda på ändå. Kommundirektören har samma åsikt om skyltarna vid trekantens förskola att dom bör slopas.

  1. Hej Ulf,
   För att kunna ta ned skyltarna krävs att den lokala trafikföreskriften för 30 km/h upphävs vilket är ett beslut som fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi kommer att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upphäva 30 km/h.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret Trafik

 9. Hej!
  Är hundägare har en önskan om bajstunna någonstans på gångstigen mellan Åttans gamla idrottsplats och ridhuset. Det är ett bra promenadstråk då man sedan kan gå vidare mot Västanvägen och vika av mot två håll.
  Tidigare fanns en där, det nu är en fiberstation.

  1. Hej Lena,

   Det finns redan en hundlatrin nära Åttans idrottsplats och ridhuset. Den är placerad utmed G/C-vägen söder om Skrittvägen och norr om lekplatsen (Åttans leka).

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »