Inkomna motioner

Så här hittar du inlämnade motioner

Du kan söka i vårt webbdiarium efter inlämnade motioner.

Skriv ”Motion” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så får du träff på samtliga motioner inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

Motioner inlämnade före 2015 finns inte tillgängliga i vårt webbdiarium utan redovisas nedan.

2014

2013

2012

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.