Inkomna motioner

Efter 2015 sammanställer vi inte någon lista med de inlämnade motionerna då det numera går att söka fram dem i vårt webbdiarium. Via denna länk kommer man till vårt webbdiarium. Skriv ”Motion” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så får man träff på samtliga motioner inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

2015

2014

2013

2012

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.