Inkomna motioner

Motioner. Foto: Pixabay

Så här hittar du inlämnade motioner

Du kan söka i vårt webbdiarium efter inlämnade motioner.

Skriv ”Motion” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så får du träff på samtliga motioner inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

Motioner inlämnade före 2015 finns inte tillgängliga i vårt webbdiarium utan redovisas nedan.

2014

2013

2012

Hoppa till navigering