Hoppa till huvudinnehåll

Inkomna motioner

En motion är en skrivelse med ett förslag på något som behöver förändras eller göras. Det är ledamöterna i kommunfullmäktige som lämnar motionerna. Motioner bereds av den eller de nämnder som har hand om frågan som motionen handlar om, innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen