Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2019-2022 uttrycker politisk vilja, målsättning och inriktning under perioden.

Politikområden

Frihet, trygghet och ansvarskänsla

Frihet, trygghet och ansvarskänsla är grundläggande värden för Staffanstorps kommun och är en naturlig utgångspunkt för kommunens verksamhet i hela dess bredd.

Attraktivitet, tillväxt och rörlighet

Staffanstorp ska vara en attraktiv kommun med trivsamma småstadsmiljöer, god kommunal kärnverksamhet och ett gynnsamt företagsklimat.

Service och tillgänglighet

Staffanstorps kommun ska leverera rätt service i rätt tid, med hög kvalitet och god effektivitet.

Ekonomiskt ansvarstagande

Staffanstorps kommun ska även fortsatt kännetecknas av ekonomiskt stabilitet och resurserna ska användas effektivt, ansvarsfullt och med fokus på kärnverksamheten.
Att välja politikområde är att prioritera, och för varje politikområde fastställs ett eller flera mål. För varje mål anges vilken nämnd som ansvarar för dess genomförande.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet utgör grunden för de kommande årens inriktning av politiken för Staffanstorps kommun och är antaget i Kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet sätter upp mål och riktning för beslut och verksamhet inom följande områden:

  • Skola och förskola
  • Vård och omsorg
  • Kultur och fritid
  • Samhälle och miljö
  • Trygghet och säkerhet
  • Arbetsmarknad, individomsorg och integration
  • Ekonomi och kvalitet

Kommunstyrelseförvaltningen