Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2023-2026 uttrycker politisk vilja, målsättning och inriktning under perioden.

Staffanstorps kommun ska vara det självklara valet för de som vill bo och verka i sydvästra Skåne. Kommunen ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbete och valfrihet.

Utbildning i toppklass

Staffanstorps kommun ska ha trygga förskolor och skolor och erbjuda en utbildning i fortsatt hög nationell kvalitet. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina förutsättningar. Kommunen har bland annat som mål att 92-100 procent av våra elever som går ut årskurs 9 ska vara behöriga att söka till gymnasiet.

Hög kvalitet på äldreomsorg

Kommunen ska leverera en hög kvalitet i sin omsorgsverksamhet, erbjuda stor valfrihet, ett värdigt bemötande och hög kvalitet.

Attraktivt och starkt företagsklimat

I Staffanstorps kommun välkomnas företagare med ett av Sveriges bästa företagsklimat. Det ska vi fortsätta med. Det ska vara lätt för företag att etablera sig, samtidigt som det ska vara attraktivt för befintliga företag att utveckla sin verksamhet.

En trygg och säker kommun

Kommunen ska fortsatt vara en trygg och säker kommun, där du som invånare ska känna dig trygg oavsett tid på dygnet. Brottslighet ska motverkas med full kraft. Den civila beredskapen ska förstärkas ytterligare.

Ansvarskänsla

Alla arbetsföra kommuninvånare ska ta ansvar för sin egen försörjning. Alla som kan ska bidra efter förmåga.

Ekonomiskt ansvarstagande

Staffanstorps kommun ska även fortsatt kännetecknas av ekonomisk stabilitet och resurserna ska användas effektivt, ansvarsfullt och med fokus på kärnverksamheten. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd.

Kommunstyrelseförvaltningen