Hoppa till huvudinnehåll

Möten och sammanträdestider

Här kan du se vilka dagar som de olika nämnderna sammanträder under 2022.

 • Kommunfullmäktige
  • 9 mars, klockan 18.00
  • 6 april, kl. 18.00
  • 4 maj, kl. 18.00
  • 1 juni, kl. 18.00
  • 19 oktober, kl. 18.00
  • 16 november, kl. 09.00
  • 14 december, kl. 16.00
 • Kommunstyrelsen
  • 16 februari, klockan 18.00
  • 23 mars, kl. 18.00
  • 20 april, kl. 18.00
  • 18 maj, kl. 18.00
  • 5 oktober, kl. 18.00
  • 26 oktober, kl. 18.00
  • 30 september,  kl. 18.00
 • Stadsbyggnadsnämnden
  • 3 februari, klockan 18.00
  • 17 mars, kl. 18.00
  • 28 april, kl. 18.00
  • 9 juni, kl. 18.00
  • 8 september, kl. 18.00
  • 31 oktober, kl. 18.00
  • 8 december, kl. 18.00
 • Utbildningsnämnden
  • 9 februari, klockan 18.00
  • 29 mars, kl. 18.00
  • 5 maj, kl. 18.00
  • 9 juni, kl. 18.00
  • 6 oktober, kl. 18.00
  • 9 november, kl. 18.00
  • 15 december, kl. 18.00
 • Omsorgsnämnden
  • 2 februari, klockan 18.00
  • 16 mars, kl. 18.00
  • 13 april, kl. 18.00
  • 8 juni, kl. 18.00
  • 24 augusti, kl. 18.00
  • 28 september, kl. 18.00
  • 2 november, kl. 18.00
  • 7 december, kl. 18.00
 • Arbetsmarknadsnämnden
  • 25 januari, klockan 18.00
  • 1 mars, kl. 18.00
  • 12 april, kl. 18.00
  • 24 maj, kl. 18.00
  • 30 augusti, kl. 18.00
  • 27 september, kl. 18.00
  • 8 november, kl. 18.00
  • 13 december, kl. 18.00
 • Beredningen för kultur-, fritids- och demokratifrågor
  • 1 februari, klockan 17.00
  • 2 mars, kl 17.00
  • 5 april, kl 17.00
  • 17 maj, kl 17.00
  • 20 september, kl 17.00
  • 18 oktober, kl 17.00
  • 29 november, kl 17.00
 • Beredningen för miljö- och naturfrågor
  • 25 januari, klockan 17.00
  • 28 februari, kl. 17.00
  • 4 april, kl. 17.00
  • 9 maj, kl. 17.00
  • 15 augusti, kl. 17.00
  • 26 september, kl. 17.00
  • 31 oktober, kl. 17.00
  • 12 december, kl. 17.00
 • Beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur och trafikfrågor
  • 31 januari, klockan 17.00
  • 7 mars, kl. 17.00
  • 19 april, kl. 17.00
  • 23 maj, kl. 17.00
  • 22 augusti, kl. 17.00
  • 3 oktober, kl. 17.00
  • 7 november, kl. 17.00
  • 5 december, kl. 17.00
 • Gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo)
  • 16 februari, klockan 09.00 (digitalt)
  • 27 april, kl 09.00 (digitalt)
 • Valnämnden
  • 7 februari, klockan 18.00
  • 15 mars, kl. 18.00
  • 21 april, kl. 18.00
  • 16 maj, kl. 18.00
  • 13 juni, kl. 18.00
  • 22 augusti, kl. 18.00
  • 29 september, kl. 18.00
  • 24 oktober, kl. 18.00
  • 14 november, kl 18.00

Kommunstyrelseförvaltningen