Hoppa till huvudinnehåll

Möten och sammanträdestider

Här kan du se vilka dagar som de olika nämnderna sammanträder under 2024.

Sammanträdestider 2024

 • Kommunfullmäktige
  • 11 mars, klockan 18.00
  • 15 april, klockan 18.00
  • 13 maj, klockan 18.00
  • 10 juni, klockan 18.00
  • 14 oktober, klockan 18.00
  • 18 november, klockan 9.00
  • 16 december, kl 18.00
 • Kommunstyrelsen
  • 12 februari, klockan 18.00
  • 18 mars, klockan 18.00
  • 22 april, klockan 18.00
  • 20 maj, klockan 18.00
  • 30 september, klockan 18.00
  • 21 oktober, klockan 18.00
  • 2 december, klockan 18.00
 • Beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur och trafikfrågor
  • 5 februari, klockan 17.00
  • 4 mars, klockan 17.00
  • 16 april, klockan 17.00
  • 21 maj, klockan 17.00
  • 26 augusti, klockan 17.00
  • 23 september, klockan 17.00
  • 22 oktober, klockan 17.00
  • 3 december, klockan 17.00
 • Arbetsmarknadsnämnden
  • 30 januari, klockan 18.00
  • 27 februari, klockan 18.00
  • 9 april, klockan 18.00
  • 28 maj, klockan 18.00
  • 27 augusti, klockan 18.00
  • 24 september, klockan 18.00
  • 29 oktober, klockan 18.00
  • 26 november, klockan 18.00
 • Energi-, miljö- och naturnämnden
  • 7 februari, klockan 18.00
  • 5 mars, klockan 18.00
  • 9 april, klockan 18.00
  • 15 maj, klockan 18.00
  • 3 september, klockan 18.00
  • 15 oktober, klockan 18.00
  • 27 november, klockan 18.00
 • Kultur- och föreningsnämnden
  • 29 januari, klockan 17.00
  • 4 mars, klockan 17.00
  • 11 april, klockan 17.00
  • 27 maj, klockan 17.00
  • 4 september, klockan 17.00
  • 8 oktober, klockan 17.00
  • 13 november, klockan 17.00
  • 18 december, klockan 17.00
 • Omsorgsnämnden
  • 31 januari, klockan 17.00
  • 6 mars, klockan 17.00
  • 10 april, klockan 17.00
  • 15 maj, klockan 17.00
  • 21 augusti, klockan 17.00
  • 25 september, klockan 17.00
  • 6 november, klockan 17.00
  • 11 december, klockan 17.00
 • Stadsbyggnadsnämnden
  • 1 februari, klockan 18.00
  • 20 mars, klockan 18.00
  • 7 maj, klockan 18.00
  • 13 juni, klockan 18.00
  • 5 september, klockan 18.00
  • 24 oktober, klockan 18.00
  • 10 december, klockan 18.00
 • Utbildningsnämnden
  • 7 februari, klockan 18.00
  • 2 april, klockan 18.00
  • 25 april, klockan 18.00
  • 29 maj, klockan 18.00
  • 3 oktober, klockan 18.00
  • 12 november, klockan 18.00
  • 12 december, klockan 18.00
 • Valnämnden
  • 25 januari, klockan 18.00
  • 7 mars, klockan 18.00
  • 8 april, klockan 18.00
  • 6 maj, klockan 18.00
  • 12 juni, klockan 09.00
  • 28 augusti, klockan 18.00
  • 1 oktober, klockan 18.00
 • Gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo)
  • 13 mars
  • 29 april
  • 14 november

Kommunstyrelseförvaltningen