Hoppa till huvudinnehåll

Möten och sammanträdestider

Här kan du se vilka dagar som de olika nämnderna sammanträder under 2023.

 • Kommunfullmäktige
  • 8 mars, klockan 18:00
  • 5 april, klockan 18:00
  • 3 maj, klockan 18:00
  • 7 juni, klockan 18:00
  • 18 oktober, klockan 18:00
  • 15 november, klockan 09:00
  • 13 december, klockan 18:00
 • Kommunstyrelsen
  • 15 februari, klockan 18:00
  • 22 mars, klockan 18:00
  • 19 april, klockan 18:00
  • 24 maj, klockan 18:00
  • 4 oktober, klockan 18:00
  • 25 oktober, klockan 18:00
  • 29 november, klockan 18:00
 • Beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur och trafikfrågor
  • 30 januari, klockan 17:00
  • 6 mars, klockan 17:00
  • 18 april, klockan 17:00
  • 22 maj, klockan 17:00
  • 21 augusti, klockan 17:00
  • 2 oktober, klockan 17:00
  • 14 november, klockan 17:00
  • 11 december, klockan 17:00
 • Arbetsmarknadsnämnden
  • 3 januari, klockan 18:00
  • 31 januari, klockan 18:00
  • 28 februari, klockan 18:00
  • 11 april, klockan 18:00
  • 23 maj, klockan 18:00
  • 29 augusti, klockan 18:00
  • 26 september, klockan 18:00
  • 7 november, klockan 18:00
  • 12 december, klockan 18:00
 • Energi-, miljö- och naturnämnden
  • 7 mars, klockan 18:00
  • 13 april, klockan 18:00
  • 25 maj, klockan 18:00
  • 15 augusti, klockan 18:00
  • 3 oktober, klockan 18:00
  • 6 november, klockan 18:00
  • 5 december, klockan 18:00
 • Kultur- och föreningsnämnden
  • 7 februari, klockan 17:00
  • 28 mars, klockan 17:00
  • 25 april, klockan 17:00
  • 30 maj, klockan 17:00
  • 4 september, klockan 17:00
  • 11 oktober, klockan 17:00
  • 21 november, klockan 17:00
  • 19 december, klockan 17:00
 • Omsorgsnämnden
  • 1 februari, klockan 18:00
  • 15 mars, klockan 18:00
  • 12 april, klockan 18:00
  • 31 maj, klockan 18:00
  • 23 augusti, klockan 18:00
  • 27 september, klockan 18:00
  • 8 november, klockan 18:00
  • 6 december, klockan 18:00
 • Stadsbyggnadsnämnden
  • 2 februari, klockan 18:00
  • 21 mars, klockan 18:00
  • 27 april, klockan 18:00
  • 14 juni, klockan 18:00
  • 5 september, klockan 18:00
  • 26 oktober, klockan 18:00
  • 7 december, klockan 18:00
 • Utbildningsnämnden
  • 10 januari, klockan 18:00
  • 9 februari, klockan 18:00
  • 30 mars, klockan 18:00
  • 4 maj, klockan 18:00
  • 8 juni, klockan 18:00
  • 5 oktober, klockan 18:00
  • 16 november, klockan 18:00
  • 14 december, klockan 18:00
 • Valnämnden
  • 11 september, klockan 18:00
  • 16 oktober, klockan 18:00
  • 20 november, klockan 18:00
  • 18 december, klockan 18:00
 • Gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo)
  • 15 februari, klockan 09:00
  • 26 april, klockan 09:00
  • 7 november, klockan 09:00

Kommunstyrelseförvaltningen