Hoppa till huvudinnehåll

För dig som förtroendevald

Som förtroendevald i Staffanstorp har du fått ett förtroende och en möjlighet att arbeta för det samhälle du tror på och utveckla Staffanstorp tillsammans med andra förtroendevalda. Här hittar du information om våra ersättningsregler, kommunens e-postsystem och om några av de viktigaste lagarna som gäller för kommunens verksamhet. Här finns också information om hur du agerar om du skulle bli utsatt för hot.

Du är välkommen att kontakta kansliet om du har frågor om det som informationen tar upp eller andra frågor som berör dig som förtroendevald i kommunen.

Kontakt

Olle Slonawski

Nämndsekreterare

Kommunfullmäktige samt beredningen för renhållning/VA-, och infrastruktur och trafikfrågor

Kajsa Bengtsson

Nämndsekreterare / Valsamordnare

Omsorgsnämnden, valnämnden samt beredningen för kultur, fritid och demokrati

Anna Jarl

Nämndsekreterare

Utbildningsnämnden

Tobias Lycksell

Nämndsekreterare

Arbetsmarknadsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt beredningen för miljö- och naturfrågor

Louise Lave

Registrator

Kommunstyrelsen

Lena Broqvist Swan

Registrator

Arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt valnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen