Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsordningar, reglementen, instruktioner och delegationsordningar för nämnder mfl

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och styrelsernas reglementen, styrdokument och policys.

Alla dokument är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna använda dem.

Arbetsordningar, reglementen, instruktioner och delegationsordningar för nämnder mfl

Kommunstyrelseförvaltningen