Hoppa till huvudinnehåll

Nämnder

Det finns flera politiskt tillsatta nämnder och beredningar som är ansvariga för olika områden i kommunen. Ledamöterna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa om nämnder/beredningar som finns i Staffanstorps kommun.

Under nämnderna finns förvaltningar och verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för.

Kommunstyrelseförvaltningen