Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen.

Nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat förebyggande socialt arbete, bistånd enligt socialtjänstlagen, familjerättsligt arbete, åtgärder för att motverka arbetslöshet, integrationsfrågor och vuxenutbildning.

Kontakta Arbetsmarknadsnämnden

Karin Palmqvist

Ordförande

Mobilnummer
0708-36 46 35

Kommunstyrelseförvaltningen