Hoppa till huvudinnehåll

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen avseende omsorg av äldre personer, personer med funktionshinder och beslut angående färdtjänst och riksfärdtjänst.

Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat bistånd i form av hjälp i hemmet, verksamhet med personligt ombud och särskilt boende för service och omvårdnad av äldre samt bostad med särskild service för funktionshindrade.

Kontakta Omsorgsnämnden

Birgitta Heyle-Wiahl

Mobilnummer
073-806 29 02

Kommunstyrelseförvaltningen