Hoppa till huvudinnehåll

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, att utöva tillsyn och övervakning enligt miljöbalken.

Nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat att bistå kommunstyrelsen i arbetet med översiktlig planering av användning av mark och vatten samt att besluta i frågor om hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt närliggande områden.

Kontakta Stadsbyggnadsnämnden

Eric Tabich

Ordförande

Mobilnummer
0722-32 21 96

Kommunstyrelseförvaltningen