Hoppa till huvudinnehåll

Beredningen för renhållning/VA-, och infrastruktur och trafikfrågor

Beredningens verksamhetsområde utgörs av frågor som avser renhållnings-, vatten- och avloppsverksamhet, väghållning liksom för annan verksamhet som avser trafik, liksom teknik- och grönyte- och markskötsel.

Beredningens övergripande uppgifter är att ta initiativ till åtgärder som syftar till förbättring, teknisk och annan utveckling som innefattas i beredningens ansvarsområde. Beredningen består av åtta ledamöter.

Kontakta beredningen

Staffan Linde

Ordförande

Mobilnummer
0705-90 35 17

Kommunstyrelseförvaltningen