Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden som består av åtta ledamöter och åtta ersättare ansvarar bland annat för grundskolan, gymnasieskolan, barnomsorg, skolbarnomsorg och fritidshem.

Kontakta Utbildningsnämnden

Åsa Ekstrand

Ordförande

Mobilnummer
0735-25 82 23

Kommunstyrelseförvaltningen