Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och föreningsnämnden

Kultur- och föreningsnämndens övergripande uppgifter är att främja kultur- biblioteks- och fritidsverksamheten i kommunen.

Nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat föreningslivskontakter, skötsel av för verksamheten disponerade fritidsanläggningar, vården av kommunens kulturvärden och dess lokala historia.

Kommunstyrelseförvaltningen