Hoppa till huvudinnehåll

Energi-, miljö- och naturnämnden

Energi-, miljö- och naturnämndens övergripande uppgifter är strategisk energiplanering, energianvändning, och energirådgivning, samt strategiskt och långsiktigt miljöarbete och samordning av kommunens miljö- och naturvårdsarbete för en hållbar utveckling.

Nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat att utbyggnad av elektrifieringen i samhället och tillskapande av ökade möjligheter till rekreation inom fritidsområden och större miljöhänsyn i Staffanstorps kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen