Hoppa till huvudinnehåll

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.

Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU-parlamentet äger rum var femte år. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunstyrelseförvaltningen