Hoppa till huvudinnehåll

Så fungerar kommunen

En kommun sköter de lokala uppgifterna, som viktiga samhällsfunktioner och och service till invånare, bland annat skola, barnomsorg, äldre, kultur/fritid samt renhållning.

I Sverige finns 290 kommuner, 33 av dessa finns i Skåne. Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar, som beslutas av riksdagen, och förordningar som beslutas av regeringen. Dessa är bland andra kommunallagen, skollagen, förvaltningslagen och socialtjänstlagen.

På kommunal nivå är kommunfullmäktige det högst beslutade organet. Fullmäktige består av förtroendevalda, politiker, som valts in vid kommunvalet som genomförs vid vart fjärde år.

I kommunens finns nämnder och beredningar som fattar beslut om sitt respektive område.

Vad ansvarar kommunen för?

Kommunen måste erbjuda kommuninvånarna vissa verksamheter. Det är till exempel:

  • förskola och utbildning
  • svenska för invandrare
  • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
  • omsorg om äldre och funktionshindrade
  • stadsplanering och byggfrågor
  • hälso- och miljöskydd
  • renhållning och avfallshantering
  • bibliotek
  • räddningstjänst
  • krisberedskap

På Sveriges kommuners och regioners webbplats hittar du mer information om vad en kommun måste erbjuda och vad som är frivilligt.

Sveriges kommuner och regioner – SKR (öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Politisk organisation

Efter valet 2022 styrs Staffanstorps kommun av Moderaterna (18 mandat) och Sverigedemokraterna (fyra mandat) genom ett politiskt handlingsprogram. Tillsammans har partierna 22 av 41 mandat i kommunfullmäktige, med egen majoritet i samtliga nämnder, beredningar och styrelser.

Kommunalråd är Christian Sonesson (M), oppositionsråd är Pierre Sjöström (S).

Ordförande i kommunfullmäktige är Rickard Svensson (M).

Kommunens politiska organisation beslutas av kommunfullmäktige. Tjänstemannaorganisationen anpassas därefter med hänsyn till uppgifter och resurser som tilldelats den. Vissa uppgifter är lagstyrda och andra är frivilliga och beslutade på lokal nivå.

Klicka här för att komma vidare till Staffanstorps kommuns förtroendemannaregister