Läsårstider

Tjejer på skolgård. Foto: Lisbeth Svensson

Läsåret 2021/2022

Höstterminen: Onsdagen 18 augusti – onsdagen 22 december

Vårterminen:   Onsdagen 12 januari – torsdagen 16 juni

Lovdagar
1 november – 5 november
21 februari – 25 februari
11 april – 14 april
27 maj
Utvecklingsdagar
11-17 augusti
28 september
25-26 november
10-11 januari
8 mars
27 april
25 maj
17-21 juni
Fritidshemmen har fem stängningsdagar per läsår. Kontakta respektive skola för information om vilka dagar dessa är.

 

Läsåret 2022/2023

Höstterminen: Onsdagen 17 augusti – torsdagen 22 december

Vårterminen:   Onsdagen 11 januari – fredagen 16 juni

Lovdagar
31 oktober – 4 november
20 februari – 24 februari
3 april – 10 april
19 maj samt 5 juni
Utvecklingsdagar
10-16 augusti
28 september
24-25 november
9-10 januari
9 mars
27 april
2 maj, 17 maj
19-21 juni

Ledighetsansökan

Enligt skolverket ska beslut om beviljad ledighet grundas på en samlad information om eleven.

Grundinställningen i Staffanstorps kommun är att ledighet ska beviljas ytterst restriktivt. I grundskolans läroplan finns riktlinjer för hur lärare ska bedöma och betygssätta elever. Läraren ska bland annat utifrån kursplanernas krav, allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Detta innebär att eleven måste vara närvarande för att skolan ska kunna genomföra sitt uppdrag. Ledighet från skolan måste därför anses ha negativ inverkan på skolans möjlighet att uppnå de lagstiftade målen och elevens möjlighet att nå kunskapsmålen.

Ledighetsansökan görs via Vklass.

Hoppa till navigering