Hoppa till huvudinnehåll

Lov, ledigheter och läsårstider

Här hittar du datum för läsåret, skollov och information om ledighetsansökan.

Fritidshemmen har fem stängningsdagar per läsår. Kontakta respektive skola för information om vilka dagar dessa är.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen

Onsdagen 16 augusti – torsdagen 21 december

Vårterminen

Onsdagen 10 januari – torsdagen 13 juni

Lovdagar

 • 30 oktober – 3 november
 • 19 februari – 23 februari
 • 25 mars – 28 mars
 • 10 maj
 • 7 juni

Utvecklingsdagar

 • 9-15 augusti
 • 25 september
 • 24 november
 • 8-9 januari
 • 5 mars
 • 8 maj, 27 maj
 • 14-19 juni

Läsåret 2024/2025

Höstterminen

Måndagen 19 augusti – fredagen 20 december

Vårterminen

Onsdagen 8 januari – fredagen 13 juni

Lovdagar

 • 28 oktober – 1 november
 • 17 februari – 21 februari
 • 14 april – 17 april
 • 30 maj

Utvecklingsdagar

 • 12-16 augusti
 • 25 september
 • 28 oktober
 • 18 november
 • 7 januari
 • 6 mars
 • 2 maj
 • 14 maj
 • 16-19 juni

Ledighetsansökan

Enligt skolverket ska beslut om beviljad ledighet grundas på en samlad information om eleven.

Grundinställningen i Staffanstorps kommun är att ledighet ska beviljas ytterst restriktivt. I grundskolans läroplan finns riktlinjer för hur lärare ska bedöma och betygssätta elever. Läraren ska bland annat utifrån kursplanernas krav, allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Detta innebär att eleven måste vara närvarande för att skolan ska kunna genomföra sitt uppdrag. Vi vill påminna om att du som elev går miste om garanterad undervisningstid under ledigheten.

Ledighetsansökan görs via Vklass. Där får du som vårdnadshavare besked om ledigheten beviljats eller ej.

Utbildningsförvaltningen