Hoppa till huvudinnehåll

Anpassad grundskola och gymnasieskola

Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en förvärvad hjärnskada.

Utbildningsnämnden beslutar om ditt barn har rätt att bli mottagen i skolformen anpassad grundskola.

Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Den kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan.

 • Mottagande i anpassad grundskola

  Frågan om en elev kan bli mottagen i anpassad grundskola kan väckas av vårdnadshavare och personal i skolan eller förskolan.

  Rutiner för anpassad skola

  Utbildningsförvaltningen prövar om eleven har rätt att bli mottagen i anpassad grundskola. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

  Anpassad grundskola med ämnen och ämnesområden finns i Lunds kommun där flera av kommunens grundskolor har klasser för den anpassade grundskolan.

  Det finns även elever mottagna i den anpassade grundskolan som är integrerade i den ordinarie grundskolans verksamhet i Staffanstorps kommun.

 • Anpassad gymnasieskola

  Den anpassade gymnasieskolan med sina fyraåriga program vänder sig till ungdomar som gått den anpassade grundskolan. Flera program finns på gymnasieskolan Vipan i Lund. Det finns även möjlighet att välja anpassad gymnasieskola på andra orter.

 • Skolskjuts för elever i anpassad grund- eller gymnasieskola

  För elever som inte kan åka med allmänna kommunikationer svarar kommunen för transport med taxi till och från skolan under skoldagar. Ni kan läsa om riktlinjer och information om kostnadsfri skolskjuts i vår Skolskjutspolicy Staffanstorp (PDF, 41 KB).

  För mer information kontakta: Centrala barn- och elevhälsan, Resurscentrum, samordnare för anpassad grund- och gymnasieskola tel 046-251151.

  Vid behov av transport med taxi, vänligen fyll i blanketten i vår e-service, som ni hittar under Skoltransport. Denna skickar du sedan in via e-post till utbildning@staffanstorp.se eller post

  Utbildningskontoret
  Torget 1, 245 80 Staffanstorp

Utbildningsförvaltningen