Skolval

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Val till förskoleklass

Skolvalet till förskoleklass hösten 2022 görs under v.2-3 i januari 2022 via Mina sidor . Ni som önskar fritidshemsplats ska inte söka det förrän ni fått besked om skolplats (tidigast i mars 2022).

Kontakta utbildningsförvaltningen på utbildning@staffanstorp.se för ansökningsblankett om ni önskar F-klass innevarande läsår.

 

Informationsfilmer om de kommunala skolorna finns nedan:

Mellanvångsskolan

Stanstorpsskolan

Gullåkraskolan

Hjärups skola

Tottarps skola

Uppåkraskolan

Baldersskolan

Kyrkheddinge skola – Kontakta Marie Olsson, biträdande rektor, för mer information.

Staffanstorps kommun har en fristående skola, Staffanstorps Montessori, och deras film finns här: Staffanstorps Montessori

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det närområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts. Är ditt barn inte folkbokfört i Staffanstorps kommun, men kommer att bli det innan januari, och önskar delta i skolvalet, kontakta då Gustav Hultqvist via e-post innan vecka 42. Uppge barnets personnummer, så kommer ni att få möjlighet att logga in och göra ett skolval.

Riktlinjer för placering av elever i förskoleklass och grundskola i Staffanstorps kommun

När ni får besked om skolplacering kan ni ansöka om fritidshemsplats via samma portal, ”Mina sidor”. Har ni ytterligare frågor kring fritidshemsansökan, var vänlig kontakta skoladministratören på den berörda skolan.

Överflyttningen från förskola till fritidshem på skola sker tidigast den 16 augusti.

Glöm inte att också säga upp er plats på förskolan vilket ni gör på ”Mina sidor”. Uppsägningstiden är två månader och under tiden utgår ordinarie barnomsorgsavgift.

För att kunna logga in behöver du ett Mobilt BankID (e-legitimation). Om du inte har ett Mobilt BankID kan du beställa det via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad. Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig lite åt mellan olika banker så ta därför kontakt med just din bank när du behöver hjälp.

Om man väljer en förskoleklass utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man inför valet av förskoleklass väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler genom att logga in på Skolvalet.

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det upptagningsområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts.

Om ni har frågor kring valet är ni alltid välkomna att kontakta utbildningskontoret på  utbildning@staffanstorp.se eller respektive skola.

Val till åk 7

Det digitala valet inför åk 7 läsåret 2022/2023 görs v. 2-3 i januari 2022. Kontakta utbildningsförvaltningen på utbildning@staffanstorp.se för ansökningsblankett om ni önskar åk 7 innevarande läsår.

Informationsfilmer om skolorna finns nedan:

Hagalidskolan

Hjärupslundsskolan

Baldersskolan åk 7-9

Tänk på att om man väljer en skola utanför närområdet (som styrs efter var barnet är folkbokfört) är man inte berättigad till skolskjuts.

Idrottsklass åk 7

Skolval för elever som vill söka idrottsprofilklass på Hagalidskolan görs senast 23 januari 2022 på följande blankett (läggs här inom kort).

Informationsmöte (öppet hus) kommer att vara den 17 november 2021. Mer information om idrottsakademin hittar ni här. 

Provspelning kommer att ske i mars och besked om antagning lämnas i mars-april. Mer information finns på Hagalidskolans webbplats.

Ansökning för elever som inte är skrivna i Staffanstorp kommun och vill söka idrottsprofilklass görs endast på skriftligt på blanketten ovan (ej digitalt).

Skicka din blankett till Idrottsklass Hagalidskolan, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

 

Om man väljer en skola utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats. Om man väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler det till hemkommunen via mail till Utbildningskontoret

Vid inflytt till Staffanstorps kommun kan elev som börjat på en skola utanför kommunen gå kvar på där om den huvudmannen beviljar det. Meddela utbildningskontoret via mail till Utbildningskontoret vilken skola eleven går kvar på.

Tänk på att om man väljer en skola utanför det närområde som man tillhör är man inte berättigad till skolskjuts.

 

 

Hoppa till navigering