Hoppa till huvudinnehåll

Val av skola

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning. Barn har även skolplikt, vilket innebär att barn ska delta i skolans verksamhet från förskoleklass upp till och med årskurs 9. När ditt barn ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 ska du göra ett val av skola.

Valet till F-klass och åk 7 inför höstterminen 2023 ska göras under v. 2-3. Besked om skolplacering kommer senast i mitten av mars.

Som förälder har du rätt att välja skola för ditt barn i mån av plats inför varje nytt läsår. Skolan har skyldighet att först ta emot de elever som finns inom närområdet och om det finns plats för fler elever tar man emot elever från andra områden i kommunen.

Om du önskar att ditt barn ska byta skola måste du ta kontakt med rektor både på skolan du vill byta ifrån och skolan du vill byta till. Kontakta även utbildningskontoret inför ett eventuellt byte.

Nyinflyttad under läsåret och önskar skolplats i grundskolan

Är ni nyinflyttade i Staffanstorps kommun och önskar skolplats här, vänligen fyll i denna blankett, Ansökan om skolgång, och skicka den till utbildning@staffanstorp.se. Vi återkommer sedan med vilken skola som erbjuder er skolplats

Skolval

Skolval görs av vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Staffanstorps kommun och som ska börja F-klass eller åk 7, via vår e-tjänst under v.2-3.

Förskoleklass

Skolvalet till förskoleklass hösten 2023 görs i januari 2023, under veckorna 2-3. Ni som önskar fritidshemsplats ska inte söka det förrän ni fått besked om skolplats (tidigast i mars 2023). Glöm inte att också säga upp er plats på förskolan vilket ni gör på via e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och under tiden utgår ordinarie barnomsorgsavgift.

Har ni ytterligare frågor kring fritidshemsansökan, var vänlig kontakta skoladministratören på den berörda skolan.

Kontakta utbildningsförvaltningen för ansökningsblankett om ni önskar förskoleklass innevarande läsår.

Årskurs 7

Valet inför årskurs 7 läsåret 2023/2024 görs i v.2-3 januari 2023.  Kontakta utbildningsförvaltningen för ansökningsblankett om ni önskar årskurs 7 innevarande läsår.

Idrottsklass åk 7, Hagalidskolan

På Hagalidskolan finns möjlighet för elever att söka idrottsprofilklass och kombinera skola och idrott. Mer information om idrottsakademin, provspelning, ansökning med mera hittar du på Hagalidskolans sida.

Matematikprofilklass åk 7, Baldersskolan

Elever kan söka till matteprofilklass redan till åk 7. Under högstadietiden läser man sedan utökad matematik där vissa lektioner är tillsammans med blandade klasser från åk 7 och 8.

Profilklassen samarbetar med Polhemsskolan i Lund, där åk 9 elever har möjlighet att läsa gymnasiematematik. Mer information hittar ni på Baldersskolans hemsida.

Skolskjuts

Tänk på att om man väljer en skola utanför kommunen eller utanför det närområde som man tillhör, är man inte berättigad till skolskjuts.

Skolskjuts

Skola vid inflyttning till Staffanstorps kommun

Vid inflytt till Staffanstorps kommun kan elev som börjat på en skola utanför kommunen gå kvar på där om den huvudmannen beviljar det. Meddela utbildningsförvaltningen vilken skola eleven går kvar på.

Om man väljer en skola utanför Staffanstorps kommungräns

Kontakta den aktuella/mottagande skolan för att ansöka om plats.

  • Om man inför valet av förskoleklass väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler genom att logga in på Skolvalet.
  • Om man inför valet av årskurs 7 väljer en skola i en annan kommun är det viktigt att man även anmäler det till hemkommunen via e-tjänsten.

Kontakta Utbildningsförvaltningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Utbildningsförvaltningen