Hoppa till huvudinnehåll

Baldersskolan

Baldersskolan ligger mitt inne i Staffanstorps och är en grundskola för årskurserna F-9. Baldersskolan har nya, fräscha och ljusa lokaler. Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet.

Baldersskolan.

Fotograf: Johanna Andersson

Kontakta oss

Sanna Pröjtz

Rektor

Telefonnummer
046-25 11 40

Jessica Gross

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-25 11 58

Camilla Forsberg

Skoladministratör

 • Så arbetar vi

  Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet. Skolans medarbetare arbetar i såväl arbetslag som årskurslag runt en elevgrupp.

  Med en hög andel behöriga lärare och kompetent kringpersonal arbetar skolan gemensamt för ett livslångt lärande för våra elever.

  Baldersskolan arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande! I det ingår att strukturera, variera och förtydliga undervisningen på ett sådant sätt att eleverna klarar den ordinarie undervisningen med stöd av läraren.

  Under åren 2020-2023 kommer Baldersskolan att arbeta utifrån Kooperativt lärande och med språkutvecklande undervisning. Målet med insatsen är att höja elevernas måluppfyllelse, öka elevernas ansvar för lärande samt öka elevernas upplevelse av studiero. 

 • På skolan finns

  Baldersskolan är en grundskola för årskurserna F-9 med cirka 450 elever, som ligger mitt inne i centrala Staffanstorp.

  Vi har ett aktivt elevråd som tillsammans med drivande personal detta läsår fokuserar på inne- och utemiljö. Efter höstlovet invigdes ett uppehållsrum, ny  fräsch cafeteria, pluggzoner och ett utökat bibliotek som ett led i deras arbete.

  Skolan har även en Multiarena, en stor grusplan kombinerat med en basketplan och lekplatser för både yngre som äldre elever.

 • Matteprofil

  Elever kan söka till matteprofilklass redan till åk 7. Under högstadietiden läser man sedan utökad matematik där vissa lektioner är tillsammans med blandade klasser från åk 7 och 8.

  Profilklassen samarbetar med Polhemsskolan i Lund, där åk 9 elever har möjlighet att läsa gymnasiematematik.

  Blankett för ansökan till matematikprofil finns här: Ansökan till matematikprofil på Baldersskolan

 • Fritidshem

  Baldersskolans fritidshem är ett fritidshem som är uppdelade i två grupper.

  • Lilla fritids för elever i åk F-1
  • Stora fritids för elever i åk 2-6

  Aktiviteter

  Eleverna är delaktiga och kommer med idéer och förslag på vad de vill göra på fritids. Vi har ett stort spann, F-6, där våra aktiviteter ska passa alla åldrar och där elevernas åsikter och önskemål ligger som grund för planering av dessa.

  Baldersskolan ligger centralt och har närhet till bibliotek, simhall och lekplatser/parker som vi ofta besöker.

 • Du som elev

  Skolans ambition är att allt lärande sker i skolan och med hjälp av lärarna. Läxor ges endast för att repetera, förbereda alternativt för att ta igen missad skoltid. 

  En stor del av Baldersskolans undervisning sker med hjälp av digitala hjälpmedel. Från årskurs 3 ges eleverna tillgång till ett digitalt verktyg och med det en introduktion i användandet samt information om nätetik. Lärarna använder främst Google Suits och Classroom, men även andra digitala läromedel används.

 • Du som vårdnadshavare

  Vi vill att ni som föräldrar ska känna er delaktiga i ert barns skolgång. Detta innebär att skolan arbetar med föräldramedverkan via bland annat utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.

  Det handlar om att låta alla delaktiga parter bli en del av skolan och känna att man motiveras av, och vill bidra till skolans utveckling.

  Kommunikationen med hemmet sker främst via Vklass. Där kan du som vårdnadshavare ta del av pedagogiska planeringar, kalender med elevens skolarbete samt elevens individuella studieplan. Två gånger per termin uppdateras även elevernas matriser i åk 4-9 där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns kunskapsprogression. 

  Följ gärna vårt dagliga arbete på Facebook där vi heter Rena Rama Balder.

 • Inflytande och delaktighet

  På Baldersskolan genomförs klassråd en gång i månaden. I detta forum ges eleverna möjlighet att påverka det dagliga arbetet i klassrummet, men också möjlighet att lyfta vidare önskemål/synpunkter till elevrådet för sitt stadie. 

  Till elevrådet väljs representanter från respektive årskurs. Närvarande på elevrådet är även skolpersonal samt rektor.

  Två gånger per termin hålls också matråd. Till matrådet väljs representanter från respektive årskurs. Närvarande på matrådet är även personal från skolans kök samt rektor.

  I samtliga av dessa råd tränas eleverna på mötesorganisation med dagordning och olika roller. 

Utbildningsförvaltningen