Hoppa till huvudinnehåll

Gullåkraskolan

Skolan med de stora möjligheterna! Gullåkraskolan ska vara en plats: Där man känner sig välkommen och trygg. Där man har mod att vara den man är, där man blir accepterad och där olikheter är en tillgång. Där man vågar berätta, där någon lyssnar och där man blir sedd.

Fotograf: Staffanstorps kommun

Lov, ledigheter och läsårstider 2023-2024

Läsåret 2023/2024
Höstterminen
Onsdagen 16 augusti – torsdagen 21 december

Vårterminen
Onsdagen 10 januari – torsdagen 13 juni

Lovdagar
30 oktober – 3 november
19 februari – 23 februari
25 mars – 28 mars
10 maj
7 juni
Utvecklingsdagar
9-15 augusti
25 september
24 november
8-9 januari
5 mars
8 maj, 27 maj
14-19 juni

Kontakta oss

Cecilia Dufwa

Rektor

Telefonnummer
046-25 12 55

Therese Tjellqvist

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-287 18 39

Cecilia Abelson

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-287 18 40

Jeanette Tegel

Skoladministratör

Telefonnummer
046-251403

Adress

Genvägen 2A
245 35 Staffanstorp

 • Så arbetar vi

  På Gullåkraskolan arbetar vi efter mottot att varje dag är viktig och ingenting är försent. Vi ser möjligheter i utmaningar och arbetar tillsammans i team. Vi håller fokus på ledning och stimulans i vårt dagliga arbete. Det är viktigt för oss att varje elev erbjuds goda möjligheter att nå så långt hen bara kan efter den egna förmågan och att trygghet och trivsel genomsyrar skoldagen. Vi som arbetar på skolan har höga förväntningar på våra elever och på oss själva. Vi tror att ledning och stimulans är de stora nycklarna för att eleverna ska nå framgång.

 • På skolan finns

  Gullåkraskolan är en F-6 skola i Staffanstorps norra skolområde. Skolan består av tre paralleller, 520 härliga elever och 75 engagerade pedagoger. Skolbyggnaden är toppmodern och stor vikt har lagts vid att skapa rum med goda pedagogiska förutsättningar. Utemiljön inspirerar till lek, rörelse och aktivitet, läraren i fritidshem har rasten som sin plattform och erbjuder kreativa lekar och aktiviteter under skoldagens pauser.  På skolan har man som vårdnadshavare och elev tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolsköterskor, skolkurator och skolpsykolog.

 • Fritidshem

  Fritidshem: varje årskurs F-3 har sitt eget fritidshem i de lokaler som man är i under skoldagen. När man börjar årskurs 4 övergår man klubben som är årskurs 4-6 gemensamma fritidshem. Som grund för planering och genomförande av undervisning i fritidshemmet ligger läroplanens första och fjärde kapitel.

 • Du som elev

  Du som elev på skolan möter pedagoger med höga förväntningar på dig och som hjälper dig i din kunskapsutveckling. Under rasterna erbjuder lärare i fritidshem aktiviteter ute på skolgården. Du förväntas följa skolans ordningsregler.

 • Du som vårdnadshavare

  Du som vårdnadshavare får kontinuerligt information från skolan via plattformen Vklass. Där kan du se ditt barns schema, hitta information om läxor, utflykter osv. Utvecklingssamtal erbjuds man en gång varje termin och under det samtalet pratar man om ditt barns kunskapsutveckling

 • Inflytande och delaktighet

Utbildningsförvaltningen