Hoppa till huvudinnehåll

Centrala barn- och elevhälsan

Vid den centrala barn- och elevhälsan arbetar kuratorer, specialpedagoger och speciallärare, psykologer, skolsköterskor, skolläkare och särskolesamordnare.

Vi arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja barn och elevers utveckling mot målen. Det arbete vi utför ute på förskole- och skolenheterna sker på rektors uppdrag. Vi strävar efter samarbete och samverkan mellan vårdnadshavare och personal i förskola och skola för att bland annat utveckla så goda lärmiljöer som möjligt.

Kontakta oss

Madelene Skog

Verksamhetschef

Telefonnummer
046-25 11 92

Margareta Dellhede

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA

Telefonnummer
046 – 25 11 87

Besöksadress

Järnvägsgatan 65
245 80 Staffanstorp
Tel. 046-25 11 00

Utbildningsförvaltningen