Hoppa till huvudinnehåll

Centrala barn- och elevhälsan

Vid den centrala barn- och elevhälsan arbetar kuratorer, specialpedagoger och speciallärare, psykologer, skolsköterskor, skolläkare och samordnare för anpassad grund- och gymnasieskola.

Vi arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja barn och elevers utveckling mot målen. Det arbete vi utför ute på förskole- och skolenheterna sker på rektors uppdrag. Vi strävar efter samarbete och samverkan mellan vårdnadshavare och personal i förskola och skola för att bland annat utveckla så goda lärmiljöer som möjligt.

Läs mer om hälsosamma levnadsvanor på:  Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se) Information finns på svenska, engelska, dari, arabiska, persiska och somaliska.

Kontakta oss

Madelene Skog

Verksamhetschef

Telefonnummer
046-25 11 92

Besöksadress

Järnvägsgatan 65
245 80 Staffanstorp

Margareta Dellhede

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA

Telefonnummer
046 – 25 13 66

Besöksadress

Järnvägsgatan 65
245 80 Staffanstorp
Tel. 046-25 11 00

Utbildningsförvaltningen