Hoppa till huvudinnehåll

Skolkurator

I kommunen finns åtta skolkuratorer (socionomer) som tillhör elevhälsans psykosociala insats och finns ute på skolorna. Kuratorerna arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i kurskatalogen.

 • Du som elev

  När du behöver någon att prata med som finns där och lyssnar på dig, kan du vända dig till oss. Det finns inget som är rätt eller fel att prata med oss om. Ofta handlar samtalen med elever om familjen, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet, sexualitet, om du känner dig ledsen eller funderar på vem du är.

  Hur får du kontakt med oss?

  Kom förbi vårt rum på din skola, lägg en lapp i brevlådan, e-posta oss, ring eller skicka ett sms. Be en lärare eller en förälder att ta kontakt med oss.

 • Du som förälder

  Om du känner oro för ditt barn/ungdom, behöver stöd i din roll som vårdnadshavare eller hjälp i samarbetet med skolan, kan du vända dig till oss. Vi kan vara länken till ytterligare hjälp från till exempel socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller kommunens Centrala barn- och elevhälsa.

 • Du som skolpersonal

  Vi ingår i skolans elevhälsoteam och stöttar och vägleder i vårt gemensamma elevvårdande arbete. Vi kan alltid diskutera elev/grupp/klass och se om vi gemensamt kan hitta en lösning. Konsultation ges vid misstanke om att en elev far illa. Rådgivning kan ges vid anmälan till socialtjänsten.

 • Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

  Tystnadsplikt

  Det betyder att det som ni berättar för oss får vi inte föra vidare.

  Anmälningsskyldigheten

  Detta finns inskrivet i socialtjänstlagen. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

 • Kontakta en skolkurator

  Eva Agorelius (Stanstorpsskolan och Kyrkheddinge skola)

  E-post: eva.agorelius@staffanstorp.se

  Telefon: 0709-35 13 05

  Ylva Arnrud (Hjärups skola, Tottarps skola)

  E-post: ylva.arnrud@staffanstorp.se

  Telefon: 046-25 12 52

  Sanna Haddadi (Hagalidskolan och Vita villan)

  E-post: sanna.haddadi@staffanstorp.se

  Telefon: 0709-35 13 77

  Anneli Santesson (Hjärupslundsskolan)

  E-post: anneli.santesson@staffanstorp.se

  Telefon: 0731-81 63 25

  Erik Svensson (Mellanvångsskolan)

  E-post: erik.svensson@staffanstorp.se

  Telefon: 0709-45 11 29

  Erik Svensson (Uppåkraskolan)

  E-post: erik.svensson@staffanstorp.se

  Telefon: 0709-45 11 29

  Felicia Lekenmyr (Baldersskolan, Staffanstorps montessori)

  E-post: felicia.lekenmyr@staffanstorp.se

  Telefon: 046-25 16 36

  Linn Östergaard (Kometskolan, Gullåkraskolan)

  E-post: linn.ostergaard@staffanstorp.se

  Telefon: 0721-72 62 84

Utbildningsförvaltningen