Hoppa till huvudinnehåll

Samordnare för anpassad grund- och gymnasieskola

Uppdraget som samordnare innebär att arbeta stödjande, utvecklande och sammankallande gentemot rektorer, vårdnadshavare och elever i mottagningsprocessen för skolformen anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (tidigare särskola).

I uppdraget ingår att ansvara för och driva kommunens mottagningsteam för mottagande i anpassad grundskolan och anpassad gymnasieskolan. Samordnaren håller i mottagningsprocesserna och sammanställer, tillsammans med mottagningsteamet, underlag för vidare beslut av verksamhetschef för den centrala barn- och elevhälsan.

Närvaroteamet har i uppdrag att i nära samarbete med elev, vårdnadshavare och skola skapa förutsättningar och tillvägagångssätt som bidrar till en ökad skolnärvaro. Teamet bygger på en samverkansstruktur och består av speciallärare, lärare i fritidshem och familjebehandlare.  Utbildad skolhund ingår också i teamet. De olika professionerna möjliggör en holistisk syn på elevers behov och ger möjlighet till en mer målinriktad och effektiv insats.  

Ansökan om insats till närvaroteamet görs gemensamt mellan skolans rektor och vårdnadshavare när skolan behöver stöd och hjälp med elev. Ansökan skickas därefter till beredningsgruppen som handhaver ansökan och tar beslut om insats ska påbörjas.
Närvaroteamets arbete bygger på att elevens situation kartläggs, där förutsättningar och behov ligger till grund för individuellt anpassade insatser. Närvaroteamet krokar arm med skola, vårdnadshavare och elev. Handlingsplan upprättas och ett intensivt tidsbegränsat förändringsarbete påbörjas för att öka elevens välmående och skapa förutsättningar för skolnärvaro. Det gemensamma arbetet följs kontinuerligt upp och utvärderas för att säkerställa progression. Insatsen genomsyras av nära samarbete, flexibla arbetssätt och hög tillgänglighet med elevens skola och vårdnadshavare.

För frågor kontakta verksamhetschef på Centrala barn- och elevhälsan Madelene Skog eller enhetschef för Stöd och behandling Andreas Frid. 

Kontaktuppgifter

  • Kontaktuppgifter

     För frågor kontakta verksamhetschef på Centrala barn- och elevhälsan Madelene Skog eller enhetschef för Stöd och behandling Andreas Frid.

Utbildningsförvaltningen