Hoppa till huvudinnehåll

Särskolesamordnare

Uppdraget som samordnare innebär att arbeta stödjande, utvecklande och sammankallande gentemot rektorer, vårdnadshavare och elever i mottagningsprocessen för skolformen grundsärskola och gymnasiesärskola.

I uppdraget ingår att ansvara för och driva kommunens mottagningsteam för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Samordnaren håller i mottagningsprocesserna och sammanställer, tillsammans med mottagningsteamet, underlag för vidare beslut av verksamhetschef för den centrala barn- och elevhälsan.

Samordnaren ska även:

  • Vara länken mellan skola och hem innan ett barn är mottaget i grundsärskolan
  • Ha uppföljningsansvar för individintegrerade elever inom kommunen och externt placerade elever som läser enligt grundsärskolans läroplan.
  • Erbjuda handledning och konsultation på organisations- och gruppnivå. Det kan innebära att stödja rektor i frågor kring grundsärskolans organisation samt handledning i specifika frågor kring grundsärskolan till arbetslag och/eller enskilda pedagoger och övrig personal.

Kontakta särskolesamordnaren

Utbildningsförvaltningen