Hoppa till huvudinnehåll

Särskilda undervisningsgrupper

Den centrala barn- och elevhälsan driver två kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper – Vita villan och Tiden.

Placering i de särskilda undervisningsgrupperna sker i dialog mellan rektor och verksamhetschef för den centrala barn- och elevhälsan och med samtycke från vårdnadshavare.

I verksamheterna Vita villan och Tiden arbetar lärare, specialpedagoger och speciallärare.

Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp Vita villan.

Utbildningsförvaltningen