Hoppa till huvudinnehåll

Psykolog

Vi är fyra psykologer som arbetar i den centrala elevhälsan i Staffanstorps kommun. Som skolpersonal eller vårdnadshavare kan du konsultera oss gällande barns beteende, utveckling och mående. Vi arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i vår kurskatalog.

Vi tillhör elevhälsans psykologiska insats och våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • ge handledning/konsultation till skolans personal kring individer och grupper
 • bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest, depression, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt med konsultativa samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
 • sprida psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
 • genomföra psykologiska bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om förutsättningarna för lärande och behov av stöd
 • Patientsäkerhetsberättelse

  Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bland annat ska innehålla hur:

  • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten
  • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats
  • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
  • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen
 • Kontakta en psykolog

  Agnes Lidhall

  E-post: agnes.lidhall@staffanstorp.se

  Telefon: 0734-48 79 10

  Johanna Narbe

  E-post: johanna.narbe@staffanstorp.se

  Telefon: 046-25 14 63

  Kasper Köhler

  E-post: kasper.kohler@staffanstorp.se

  Telefon: 046-25 14 85

  Lovisa Nilson

  E-post: lovisa.nilson@staffanstorp.se

  Telefon: 046-25 16 57

  Ronja Stefansdotter (föräldraledig)

  E-post: ronja.stefansdotter@staffanstorp.se

  Telefon: 046-287 17 39

Utbildningsförvaltningen