Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp eller extra medel kan sökas av externa skolor (ej kommunala) och förskolor. Det avser barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och avser således endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, till exempel tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn/elev och ha samband med dess särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta i verksamheten efter sina förutsättningar.

Möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp gäller även för barn placerade i pedagogisk omsorg. Det grundläggande kravet – att barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd – är högt ställt och det måste i ansökan klart framgå att så är fallet.

Utbildningsförvaltningen