Hoppa till huvudinnehåll

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne och finns i grundskolan från årskurs 1, anpassad grundskola och gymnasieskola.

Liksom i övriga ämnen följer undervisning och betygssättning en kursplan och betygskriterier.

En elev kan få modersmålsundervisning om följande villkor uppfylls:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har detta språk som modersmål.
  • Språket används som umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har åtminstone grundläggande färdigheter i språket.
  • Det finns lämplig lärare.
  • Minst fem elever i kommunen har anmält intresse för undervisning i språket.

Kraven på minst fem elever i kommunen och umgängesspråk i hemmet gäller inte de nationella minoritetsspråken: finska, meänkieli, jiddisch, romani och samiska.

Undervisning

Undervisning kan erbjudas i alla språk utom svenska, under förutsättning att villkoren är uppfyllda. Anmälningar till språk, som vi för närvarande inte har undervisning i, ligger på bevakning tills undervisning kan erbjudas. Anmälan behöver alltså bara göras en gång.

För närvarande har vi undervisning i albanska, arabiska, bosniska, danska, dari, engelska, finska, franska, isländska, italienska, kinesiska/mandarin, kroatiska, kurdiska, persiska, polska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska, urdu, och vietnamesiska.

Undervisningen organiseras där det är möjligt i grupper. Undervisning på hemskolan kan inte garanteras.

Undervisning sker utanför elevens ordinarie skoltid, det vill säga oftast efter skoldagens slut.

Ansökan för höstterminen är öppen 1 april till den 31 juli och inför vårterminen den 1 november till den 31 december.

Ansökan görs under Grundskola och Fritidshem i kommunens e-tjänst.

För mer info om modersmålsundervisning kontakta:

Katherina Vrgoc

E-post: katherina.vrgoc@staffanstorp.se

Telefon: 046-25 14 59

Modersmål i förskolan/förskoleklass

I Staffanstorps kommun ansvarar den enskilda enhet, inom såväl den kommunala som i den fristående verksamheten, för utformningen av modersmålsstödet.

Om ditt barn har ett annat umgängesspråk än svenska med minst en av föräldrarna, har barnet rätt till modersmålsstöd i förskolan/förskoleklass. I Staffanstorps kommun erbjuds enheterna språkpåsar.

För mer information om modersmål i förskolan/förskoleklass, kontakta respektive rektor:

Förskola

Förskoleklass (grundskola)

Utbildningsförvaltningen