Hoppa till huvudinnehåll

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne och finns i grundskolan från årskurs 1, särskolan och gymnasieskolan.

Liksom i övriga ämnen följer undervisning och betygssättning en kursplan och betygskriterier.

En elev kan få modersmålsundervisning om följande villkor uppfylls:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har detta språk som modersmål.
  • Språket används som umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har åtminstone grundläggande färdigheter i språket.
  • Det finns lämplig lärare.
  • Minst fem elever i kommunen har anmält intresse för undervisning i språket.

Kraven på minst fem elever i kommunen och umgängesspråk i hemmet gäller inte de nationella minoritetsspråken: finska, meänkieli, jiddisch, romani, samiska.

Undervisning

Undervisning kan erbjudas i alla språk utom svenska, under förutsättning att villkoren är uppfyllda. Anmälningar till språk, som vi för närvarande inte har undervisning i, ligger på bevakning tills undervisning kan erbjudas. Anmälan behöver alltså bara göras en gång.

För närvarande har vi undervisning i albanska, arabiska, bosniska, danska, dari, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, kinesiska/mandarin, kroatiska, kurdiska, persiska, polska, romani, rumänska, ryska, serbiska, spanska, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, och ungerska, urdu, och vietnamesiska.

Undervisningen organiseras där det är möjligt i grupper. Yngre barn får sin undervisning på hemskolan, medan elever från och med årskurs 4 kan få sin undervisning på annan skola inom rimligt avstånd.

Undervisning sker utanför elevens ordinarie skoltid, det vill säga oftast efter skoldagens slut.

Sista datum för ansökan inför höstterminen är den 1 maj och inför vårterminen den 1 december.

För mer info om modersmålsundervisning kontakta:

Katherina Vrgoc

E-post: katherina.vrgoc@staffanstorp.se

Telefon: 046-25 14 59

Modersmål i förskolan/förskoleklass

I Staffanstorps kommun ansvarar den enskilda enhet, inom såväl den kommunala som i den fristående verksamheten, för utformningen av modersmålsstödet.

Om ditt barn har ett annat umgängesspråk än svenska med minst en av föräldrarna, har barnet rätt till modersmålsstöd i förskolan/förskoleklass. I Staffanstorps kommun erbjuds enheterna språkpåsar.

För mer information om modersmål i förskolan/förskoleklass, kontakta respektive rektor:

Förskola

Förskoleklass (grundskola)

Utbildningsförvaltningen