Gymnasieskola

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Staffanstorps kommun betalar från och med vårterminen 2020 en skolmåltidsavgift. 
Avgiften gäller elever både vid kommunal och fristående gymnasieskola oberoende i vilken kommun skolan är. Skolmåltidsavgiften är 800 kr per termin. Faktura skickas hem terminsvis i mars och oktober.

Avgiftsbefrielse

Elev som inte äter skollunch på grund av särskilda skäl, kan ansöka om avgiftsbefrielse. Blanketten hittar du här: Intyg om avgiftsbefrielse för skolmåltid 

För att Staffanstorps kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder. Intyget måste även vara undertecknat av behörig personal från skolan.

Intyg om avgiftsbefrielse för höstterminen ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda snarast eller senast 15 september och för vårterminen senast den 15 februari. Tänk på att intyget gäller för en termin och nytt intyg måste skickas in varje termin.

 

Gymnasieskola i Staffanstorp

Det finns ingen kommunal gymnasieskola i Staffanstorp med nationella program, men du kan söka till vilken gymnasieutbildning du vill i Skåne och västra Blekinge på ditt slutbetyg från grundskolan. Hvilan utbildning ligger i Staffanstorps kommun och erbjuder både högskoleförberedande program och yrkesutbildningar (se nedan).

Att välja gymnasieskola

När du ska välja gymnasieskola får du information och vägledning av studievägledaren på din skola om du går i grundskolan.

Du som har gått ut grundskolan kan få hjälp med ansökan och vägledning genom studievägledaren vid det Introduktionsprogrammet på Kometskolan.

Behörighetskraven för att tas in på nationella program är olika beroende på vilket program du söker.

För yrkesprogram krävs att du har lägst betyget E (eller godkänd enligt tidigare betygssystem) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem ämnen till.

För högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyget E (eller godkänd enligt tidigare betygssystem) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst nio ämnen till.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

På webbplatsen Skånegy kan du själv skaffa information om de olika utbildningsvägar som finns. Du kan också att gå in på respektive gymnasieskolas webbplats.

Hvilan Utbildning

Hvilan utbildning ligger i Staffanstorps kommun och erbjuder följande gymnasieprogram:

Naturbruksprogrammet

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Hantverksprogrammet

Bygg och anläggningsprogrammet

Handläggning av frågor om gymnasieutbildning

Utbildningsförvaltningen handlägger frågor om gymnasieutbildning, resor och inackorderingstillägg för gymnasieelever samt skolmåltidsavgift.

Kontaktperson Anne Björcke telefonnummer 046-25 12 88.

Hoppa till navigering