Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasieskola

Det finns ingen kommunal gymnasieskola i Staffanstorp med nationella program, men du kan söka till vilken gymnasieutbildning du vill i Skåne och västra Blekinge på ditt slutbetyg från grundskolan.

För dig som inte kommit in på ett nationellt program på gymnasiet har kommunen introduktionsprogram på Kometskolan. Vi vänder oss till elever mellan 16 och 20 år. Hos oss kan du gå för att komplettera ditt grundskolebetyg. Mer information finns på Kometskolans sida.

Handläggning av frågor om gymnasieutbildning

Utbildningsförvaltningen handlägger frågor om gymnasieutbildning, resor och inackorderingstillägg för gymnasieelever samt skolmåltidsavgift.

Kontaktperson

Anne Björcke

Telefon: 046-25 12 88

 • Avgift skolmåltider

  Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Staffanstorps kommun betalar från och med vårterminen 2020 en skolmåltidsavgift.

  Avgiften gäller elever både vid kommunal och fristående gymnasieskola oberoende i vilken kommun skolan är. Skolmåltidsavgiften är 800 kronor per termin. Faktura skickas hem terminsvis i mars och oktober.

  Avgiftsbefrielse

  Elev som inte äter skollunch på grund av särskilda skäl, kan ansöka om avgiftsbefrielse. För detta krävs även ett läkarintyg eller annat intyg som styrker det särskilda skälet.

  För att Staffanstorps kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder. Intyget måste även vara undertecknat av behörig personal från skolan.

  Ansökan om avgiftsbefrielse för höstterminen ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda snarast eller senast 15 september och för vårterminen senast den 15 februari. Tänk på att ansökan gäller för en termin och ny ansökan måste skickas in varje termin.

 • Att välja gymnasieskola

  När du ska välja gymnasieskola får du information och vägledning av studievägledaren på din skola om du går i grundskolan. Du som har gått ut grundskolan kan få hjälp med ansökan och vägledning genom studievägledaren vid det Introduktionsprogrammet på Kometskolan.

  Behörighetskraven för att tas in på nationella program är olika beroende på vilket program du söker.

  • För yrkesprogram krävs att du har lägst betyget E (eller godkänd enligt tidigare betygssystem) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem ämnen till.
  • För högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyget E (eller godkänd enligt tidigare betygssystem) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst nio ämnen till.
  • För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.
  • För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

  webbplatsen SkånegyÖppnas i nytt fönster kan du själv skaffa information om de olika utbildningsvägar som finns. Du kan också att gå in på respektive gymnasieskolas webbplats.

 • Inackorderingstillägg

  Ansökningar om inackorderingstillägg för läsåret 2023/2024 ska skickas in senast den 15 augusti 2023. Ansökan görs via vår e-tjänst eller blankett.

  Stöd till inackordering kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Detta är ett bidrag till kostnader för boendet, fördyrat uppehälle och för resor till och från skolan. Bidraget avser elever i kommunal gymnasial utbildning som är folkbokförda i Staffanstorp. Inackorderingsbidraget är 1/30 av prisbasbeloppet.

  Du kan få bidraget fram till och med första kalenderhalvåret det år då du fyller 20 år. Du får ersättning för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och du har inte rätt till buss- och tågkort/resebidrag om du har inackorderingsbidrag. Bidraget beviljas för ett läsår i taget och betalas ut i september för höstterminen och januari för vårterminen.

  För läsåret 2023-2024 gäller följande bidrag per månad:

  • Avstånd till studieorten 40 kilometer (km) – 199 km. Belopp: 1 750 kronor
  • Avstånd till studieorten 200 kilometer (km) – 499 km. Belopp: 2 250 kronor
  • Avstånd till studieorten 500 kilometer (km) – uppåt. Belopp: 2 750 kronor

  För studier utomlands, via en gymnasieskola här i Sverige, har ni möjlighet att söka inackorderingstillägg och då till det lägsta beloppet (för närvarande 1 750 kronor per månad).

  Går man på en friskola och måste inackordera sig på skolorten ansöker man om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSNÖppnas i nytt fönster.

  Observera: Du har inte rätt till buss- och tågkort/resebidrag om du samtidigt har inackorderingstillägg.

 • Resekort/Resebidrag

  Ansöka om resebidrag (kontantbidrag) för läsåret 2023-2024, görs via e-tjänsten.

  Elever som ska börja i år ett (1) på gymnasiet och är i behov av resekort eller kontantbidrag ska samtliga ansökan som ovan, senast 2 augusti 2023. Kortet kommer sedan att skickas direkt hem till elevens folkbokföringsadress. Detta gäller även samtliga nyinflyttade (oberoende år i gymnasiet) samt elever som går ett fjärde år i gymnasiet eller som inte hade resekort vårterminen innan.

  Önskar du resebidrag i form av kontantbidrag istället för resekort, görs ansökan inför varje läsår.

  Har du ett resekort sedan innan och går i åk 2 eller åk 3 behöver du inte ansöka om nytt. Kortet kommer att återaktiveras inför skolstarten (om det var aktivt under vårterminen innan).

  Om du önskar att flytta ditt resekort till Skånetrafikens app, så läs och följ instruktionerna på denna Skånetrafikens sida.

  För dig som är folkbokförd i Staffanstorps kommun

  Du som går i gymnasieskolan får gratis resekort för dagliga resor till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är minst 5 km. Du kan få resekort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Istället för resekort kan du välja kontantbidrag vilket motsvarar kortets värde (månadskort mellan hemadress och skola under max tio månader). Resekortet gäller alla vardagar (måndag-fredag) inklusive loven (ej sommarlovet).

  Är man i behov av resor under helger kan kontantbidrag vara ett bättre alternativ. Tänk då på att ansöka via e-tjänsten.

  Ditt resekort 23/24 gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne mellan den 3 augusti 2023 till och med den 14 juni 2024. Kortet gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag.

  De som redan har ett kort ska behålla sina kort och övriga kommer få kortet hemskickat innan skolstarten i augusti.

  Tänk på att inte ha resekortet med ett betalkort när det “blippas”. Det kan då hända att det dras pengar från betalkortet istället.

  Kortet är personligt och får inte lånas ut. Eleven ska skriva sitt namn på baksidan av kortet. Det kan vara svårt att få det att fästa med vanlig penna. Använd en permanent penna eller sätt en bit tejp där och skriv ert namn på tejpen. När kortet valideras av kontrollant eller tågvärd kommer namn och personnummer upp. Är man över 18 år kan man behöva visa legitimation när man reser med kortet. Tänk därför på att också ta med detta på resan. Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

  Du som har inackorderingstillägg har inte rätt att samtidigt få busskort.

  Nyinflyttad elev

  Kontakta utbildningsförvaltningen för information om hur ni går tillväga för att söka resekort. Resekortet levereras med post till folkbokföringsadressen inom ca 1 vecka. Har eleven sedan tidigare ett resekort så behåll det kortet och kontakta oss så vi kan aktivera kortet.

  Förlorat ditt kort?

  Kortet är en värdehandling och om du skulle förlora ditt kort eller om det går sönder får du betala en avgift för att få ett nytt. Du sätter då in 200 kronor på bankgiro 281-1222. Du ska ange ditt namn och personnummer samt referensnummer 3130-1715-450-86 på inbetalningen. Sedan tar du med ditt kvitto/utskrift på inbetalningen och beger dig till Medborgarkontoret (i Rådhuset, Staffanstorp) för att hämta ut ett nytt kort. Du kan också swisha beloppet till nummer 123 065 68 84. Uppge då namn och personnummer.

  Förlorade kort spärras för att inte kunna användas av obehöriga. Om kortet inte har någon yttre åverkan, men ändå inte fungerar, ska du genast byta ut kortet i Medborgarkontoret utan kostnad. Busskort delas då ut av medborgarkontoret som ni når på 046-251110

  Mer information om Resekortet för gymnasieelev finns på Skånetrafikens webbplats.Öppnas i nytt fönster

  Avbrytande av studier

  Om du avbryter dina studier eller flyttar från Staffanstorps kommun är du inte längre berättigad till busskort från oss och vi kommer att spärra ditt kort. Du måste då vända dig till den kommun där du är folkbokförd.

Utbildningsförvaltningen