Studie- och yrkesvägledning

Elev skriver i läromedel. Foto och licens: Åsa Siller

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Studie- och yrkesvägledningen utgår alltid från individens behov och förutsättningar och ska stödja individen på bästa sätt i sin valprocess och i att kunna fatta egna beslut. Alla vinner på väl underbyggda val! Ta reda på så mycket du kan om de olika programmen. Ta reda på dina styrkor. Skriv en önskelista med vilka ämnen du vill läsa, vilken inriktning du vill gå och vilka yrken du är intresserad av. Ta hänsyn till olika faktorer inför ditt val t.ex allergier, sjukdomar, höjdskräck, syn- eller hörselfel.

Det finns studie- och yrkesvägledare på Baldersskolan, Hagalidskolan, Hjärupslundsskolan, Introduktions-programmet på Kometskolan samt för vuxenstuderande. Du finner mer information genom att gå till respektive skolas egna hemsida.

Arbetsförmedlingens intressetest

Framtidsguidens test

Framtidsvalet

 

Vad vill du göra i framtiden? Här finns YRMIS yrkesfilmer

Här hittar du Arbetsförmedlingens yrkesfilmer

 

 

Här kan du chatta med syv inför ditt gymnasieval!!

skanegy_knapp_150px

 

Baldersskolan

SYV Inger Karlsson 046-25 11 42

Hagalidskolan

SYV Viktoria Cavander      046-25 13 54

Hjärupslundsskolan

SYV Johanna Nilsson Onsberg 046-25 16 37 

Kometskolan

SYV Caisa Bergholm        046-25 11 49

Vuxenutbildning

E-post: vuxenutbildning@staffanstorp.se

 

Staffanstorps kommuns huvudmannaplan för SYV

Bilaga till SYVplan

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för de ungdomar som gått ut grundskolan men som inte går i gymnasiet eller har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar mellan 16 – 20 år.

Inom det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder kommunen olika insatser. Insatserna syftar i första hand till att motivera ungdomarna att påbörja eller återuppta en utbildning igen. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Charlott Einarsson, studie- och yrkesvägledare
E-post
: charlott.einarsson@staffanstorp.se

Hoppa till navigering