Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Studie- och yrkesvägledningen utgår alltid från individens behov och förutsättningar och ska stödja individen på bästa sätt i sin valprocess och i att kunna fatta egna beslut.

Ta reda på så mycket du kan om de olika programmen. Ta reda på dina styrkor. Skriv en önskelista med vilka ämnen du vill läsa, vilken inriktning du vill gå och vilka yrken du är intresserad av. Ta hänsyn till olika faktorer inför ditt val t.ex allergier, sjukdomar, höjdskräck, syn- eller hörselfel.

Det finns studie- och yrkesvägledare på Baldersskolan, Hagalidskolan, Hjärupslundsskolan, Kometskolan samt för vuxenstuderande. Du finner mer information genom att gå till respektive skolas egna hemsida.

Länkar

Arbetsförmedlingens intressetest

Framtidsguidens test

Framtidsvalet

Vad vill du göra i framtiden? Här finns YRMIS (Young role models in school) yrkesfilmer

 • SYV-kontakt på skolorna

  Baldersskolan

  SYV Inger Karlsson 046-25 11 42

  Hagalidskolan

  SYV Viktoria Cavander      046-25 13 54

  Hjärupslundsskolan

  SYV Hanna Källman 046-25 16 37 

  Kometskolan

  SYV Caisa Bergholm        046-25 11 49

  Vuxenutbildning

  E-post: vuxenutbildning@staffanstorp.se

 • Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

  Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för de ungdomar som gått ut grundskolan men som inte går i gymnasiet eller har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar mellan 16-20 år.

  Inom det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder kommunen olika insatser. Insatserna syftar i första hand till att motivera ungdomarna att påbörja eller återuppta en utbildning igen. Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Kontakt

  Cornelia Fransson, studie- och yrkesvägledare
  E-post: cornelia.fransson@staffanstorp.se

Utbildningsförvaltningen