Hoppa till huvudinnehåll

Synpunkter och klagomål (förskola/skola)

Om du inte är nöjd med förskolan/skolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller rektor. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse. Dina synpunkter är värdefulla för oss!

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra så via kommunens digitala verktyg för felanmälan och synpunkterÖppnas i nytt fönster.

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstorps kommun hanteras via ett ärende och synpunktshanteringssystem, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinspektionen.seÖppnas i nytt fönster

Så här behandlar vi personuppgifter för dig som barn/elev eller vårdnadshavare.

Utbildningsförvaltningen