Hoppa till huvudinnehåll

Styrdokument

Här hittar du styrdokument för Staffanstorps kommun, både nationella regelverk som kommunala.

 • Nationella styrdokument

  Skollagen

  Skollagen (länk till Riksdagens.se) talar om vilka skyldigheter kommunen har beträffande verksamheten i förskola och fritidshem samt allmän utbildning i form av förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasium och kommunalvuxenutbildning.

  Barnkonventionen

  Barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen (länk till Unicef.se) ska framhållas. En god undervisning baserad på en positiv relation mellan lärare och elever är en betydelsefull strategi. Barns och ungas upplevelser av sammanhang, helhet, delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka de villkor under vilka de lever är viktiga aspekter i allt elevhälsoarbete.

  Läroplaner

  Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning styrs av läroplaner som gäller för hela landet. De uttrycker en gemensam syn på kunskap, utveckling, lärande och färdigheter. I läroplanerna anger staten de övergripande målen och riktlinjerna för verksamheten.

  Kursplaner

  För varje ämne finns en kursplan (länk till Skolverket.se). I kursplanen anges de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål som eleverna ska ha uppnått efter det femte och nionde skolåret. Tillsammans med timplanen för grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning ska ovan nämnda styrdokument garantera likvärdighet i utbildningen.

Utbildningsförvaltningen