Hoppa till huvudinnehåll

Skolbiblioteken

Skolbiblioteken utgör en viktig del i elevernas lärande och kunskapsutveckling.
Staffanstorps kommun har därför satsat på bemannade skolbibliotek där skolbibliotekarierna samverkar för ökad likvärdighet skolor emellan. Skolbibliotekarierna är uppdaterade i utgivningen av barn- och ungdomslitteratur och erbjuder bland annat läsfrämjande aktiviteter samt undervisning inom MIK (medie- och informationskunnighet).

Skolbiblioteken har nedladdningstillstånd från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, och kan hjälpa elever som har behov av att lyssna på talböcker.

Den kommungemensamma skolbiblioteksplanen finner ni här

Utbildningsförvaltningen