Vuxenutbildning

Foto av en bläddrande bok. Foto: Pexels från Pixabay

Vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som är över 19 år och inte har ett slutbetyg eller examensbevis från gymnasiet. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning. Vuxenutbildning ger dig möjlighet att:

  • Komplettera tidigare studier
  • Läsa in kurser för högskolebehörighet
  • Skaffa dig en ny yrkesutbildning

Vuxenutbildningen omfattar

  • Svenska för invandrare, sfi
  • Kurser på grundläggande nivå
  • Kurser på gymnasial nivå
  • Kurser inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå

Sökande som saknar treårig gymnasieutbildning prioriteras. Har du redan treårigt gymnasium och behöver komplettera med nya kurser för högskolebehörighet eller vill söka en ny yrkesinriktning är du också välkommen att kontakta oss för att göra en ansökan. Vill du läsa kurser för att höja ditt meritvärde hänvisar vi dig till att göra en prövning.

Prövning

Prövning innebär att du får dina kunskaper bedömda utifrån kunskapskraven för att du ska kunna få ett betyg i en kurs. Prövning kan göras inom grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Om du vill göra en prövning i någon kurs tar du själv kontakt med den skola där du vill göra prövningen. Du kan också kontakta Vägledningscentrum i Lund.

Nya regler för vuxenutbildning

Alla som har samlat betygsdokument kan studera kurser för att plocka ut ett slutbetyg fram till och med 1 juli 2025. Kontakta en av kommunens studie- och yrkesvägledare för planering.

Kontakt

Vill du veta mer om vuxenutbildning, boka tid för ett vägledningssamtal, ansöka till en kurs eller utbildning?

Kontakta oss via e-post: vuxenutbildning@staffanstorp.se

Relaterade länkar

Hoppa till navigering