Hoppa till huvudinnehåll

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som är över 19 år och inte har ett slutbetyg eller examensbevis från gymnasiet. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning.

Vuxenutbildning ger dig möjlighet att

 • Komplettera tidigare studier
 • Läsa in kurser för högskolebehörighet
 • Skaffa dig en ny yrkesutbildning

Vuxenutbildningen omfattar

 • Svenska för invandrare, sfi
 • Kurser på grundläggande nivå
 • Kurser på gymnasial nivå
 • Kurser inom anpassad utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå

Prioritering

Sökande som saknar treårig gymnasieutbildning prioriteras. Har du redan treårigt gymnasium och behöver komplettera med nya kurser för högskolebehörighet eller vill söka en ny yrkesinriktning är du också välkommen att kontakta oss för att göra en ansökan. Vill du läsa kurser för att höja ditt meritvärde hänvisar vi dig till att göra en prövning.

Läs mer om

 • Ansökan till vuxenutbildning

  För att ansöka till en kurs eller utbildning är första steget att ta kontakt med en av kommunens studie- och yrkesvägledare. Våra studievägledare träffar alla vuxenstuderande för att ansöka till rätt kurs eller yrkesutbildning och göra upp en individuell studieplan.

 • Studievägledning

  Är du intresserad av att börja studera, men vet du inte riktigt vad du vill? Kontakta oss för ett vägledningssamtal så ringar vi tillsammans in dina intresseområden. Därefter kan du få mer information om vilket kursutbud som finns.

  Tänk på att i god tid boka möte med en studie- och yrkesvägledare i Staffanstorp för att göra ansökan och din individuella studieplan.

 • Nya regler för vuxenutbildning

  Alla som har samlat betygsdokument kan studera kurser för att plocka ut ett slutbetyg fram till och med 1 juli 2025. Kontakta någon av kommunens studie- och yrkesvägledare för planering.

 • Prövning

  Så kallade prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt godkänt betyg eller behöver meritpoäng/betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat.

  När du gör en prövning studerar du kursen helt på egen hand utifrån givna instruktioner om kurslitteratur. Du följer ingen lärarledd undervisning och du får inget stöd från handledare.

  Vid själva prövningstillfället genomför du ett prov. Provet kan innebära både skriftliga och muntliga delar samt nationellt prov. Du har också uppgifter som ska förberedas inför prövningstillfället.

  En prövning kostar 500 kr per kurs. Har du betyg ”Icke godkänt” eller ”F” i kursen är prövningen kostnadsfri.

  Prövning kan göras inom grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Om du vill göra en prövning i någon kurs tar du själv kontakt med den skola där du vill göra prövningen. Du kan också kontakta Vägledningscentrum i Lund.

“Rätten till komvux – Lättare att hitta rätt” en film från Skolverket

Kontakt

Vuxenutbildning

Vill du veta mer om vuxenutbildning, boka tid för ett vägledningssamtal, ansöka till en kurs eller utbildning? Kontakta studie- och yrkesvägledarna via e-post.

Arbetsmarknadsförvaltningen