Sfi och yrkes-sfi

Foto av en hand som håller i en penna och skriver något på papper. Foto: Free-Photos från Pixabay

Sfi

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Staffanstorps kommun erbjuder bland annat sfi på Hvilan i Åkarp och Lund.

Yrkes-sfi

Yrkes-sfi är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Yrkes-sfi består av tre olika spår:

  • Arbetsmarknadsutbildning med sfi
  • Yrkesvux med integrerad sfi
  • Akademikerspår

Kontakt

Vill du veta mer om sfi, yrkes-sfi eller ansöka till en utbildning?

Kontakta oss via e-post: vuxenutbildning@staffanstorp.se

Relaterade länkar

Hoppa till navigering