Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av vårdnadshavares och barns/elevers personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

 • Vi behöver hantera ditt och ditt barns personuppgifter för att:
  • du ska kunna sätta ditt barn i kö till förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg
  • ditt barn ska kunna vara inskrivet i förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg
  • personal ska kunna bedriva en säker barnomsorg
  • personal ska kunna dokumentera ditt barns utveckling
  • administrera föräldraavgiften
  • eleven ska kunna vara inskriven på en skola
  • skolans personal ska kunna ge eleven sin lagstadgade utbildning
  • skolans personal ska kunna dokumentera elevens utveckling
  • administrera närvaro, betyg, digitala verktyg (inkl. program och appar)
  • administrera skolskjuts och andra utflykter
 • Så behandlar vi dina personuppgifter

  Vissa uppgifter om dig och ditt barn kommer vi att lämna till de som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Exempel på uppgifter är namn, kontaktuppgifter, modersmål och information om allergier.

  När du kommunicerar med oss hanterar vi de personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter på dig och ditt barn – för att vi ska kunna besvara din synpunkt, fråga eller ärende.

  När vi inte längre behöver ditt eller ditt barns personuppgifter för ett ändamål så kommer uppgifterna att gallras, det vill säga tas bort.

 • Säker hantering av personuppgifter vid skolskjuts eller utflyktsresor

  Vi behöver hantera ditt och ditt barns personuppgifter för att:

  • eleven ska kunna vara med på buss- och utflyktslistor
  • underlätta skolans och bussbolagets tillsynsansvar
  • administrera skolskjutsturer och andra utflykter

  Så behandlar vi dina personuppgifter

  Vissa uppgifter om dig och ditt barn kommer vi att lämna till de som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Exempel på uppgifter är namn, kontaktuppgifter och på-/ avstigningsplats.

  När du kommunicerar med oss hanterar vi de personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter på dig och ditt barn – för att vi ska kunna besvara din synpunkt, fråga eller ärende.

  Om skolan behöver lämna vidare personuppgifter görs detta bara till företag som vi har personuppgiftsbiträdesavtal med. Detta sker exempelvis till Vklass och skolbussbolag.

  När vi inte längre behöver ditt eller ditt barns personuppgifter för ett ändamål så kommer uppgifterna att gallras, det vill säga tas bort.

 • Dina rättigheter

  Som vårdnadshavare har du rätt till att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför förskoleverksamheten/pedagogiska omsorgen behöver dem och hur länge uppgifterna används innan de gallras.

  Du har rätt till att få dina eller ditt barns personuppgifter ändrade om de är felaktiga och även komplettera med uppgifter om det är något som saknas. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med aktuell förskolechef. Du har även rätt att föra fram synpunkter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Utbildningsförvaltningen