Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgifter i sociala medier

Här kan du läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar personuppgifter i våra sociala medier enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR).

Staffanstorps kommun behandlar dina personuppgifter på sociala medier för att informera om vår verksamhet och svara på allmänna frågor från besökare på kommunens officiella konton. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Så fort du interagerar, det vill säga gillar, eller kommenterar, inlägg på vårt konto så räknas din aktiva handling som ett samtycke på att dina personuppgifter får förekomma på kontot och inlägget, till exempel i form av länk till din profil. Samma sak gäller om du skickar privata meddelanden till oss. Om kommentarer innehåller något av nedanstående kommer de att raderas och i vissa fall diarieföras för handläggning:

 • Sekretessbelagda uppgifter.
 • Känsliga eller integritetskränkande uppgifter, som exempelvis förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
 • Uppgifter som kan innebära brott eller innehåller uppmaningar till brott.
 • Rasistiska eller sexistiska uttalanden, stötande ord.
 • Hets mot folkgrupp eller andra trakasserier.
 • Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
 • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet.
 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.
 • Länkar utan samband.
 • Partipolitiska budskap.
 • Reklam för produkter och tjänster.

Staffanstorps kommun förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från det sociala mediet i fråga.

Våra officiella konton på sociala medier är offentliga och det betyder att alla användare på sociala medier har möjlighet att läsa och följa vad som händer på kontona. Det kan även gälla till exempel konton för grundskolor eller andra verksamheter i kommunen. Om du lämnar en reaktion eller en kommentar på kommunens inlägg har alla användare på sociala medier möjlighet att se det.

Det är möjligt att dela kommunens inlägg på sociala medier. I sådant fall har Staffanstorps kommun inte kontroll vad som skrivs i delningen, och kan inte heller ändra eller radera i en delning. Staffanstorps kommun rekommenderar därför att du inte skickar personuppgifter till oss via reaktioner, delningar eller kommentarer på kommunens inlägg.

Om vi behöver inhämta svar på din fråga från någon annan verksamhet/avdelning så kommer vi att skicka din fråga vidare via e-post.

Väljer du att skicka privata meddelanden till oss raderas dessa max sex (6) månader efter skickat datum.

Inlägg ligger kvar på våra officiella konton (Instagram och Facebook) i max sex (6) månader. Därefter raderas de.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas på på våra sociala medier och inte själv kan ta bort dem, ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg de finns så gör vi det.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) .

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Staffanstorps kommun: 040-25 11 00 eller till vår e-post kommunen@staffanstorp.se

Staffanstorps kommun har tillsatt ett ombud som kan kontaktas på dataskyddsombud@staffanstorp.se

Kommunstyrelseförvaltningen