Hoppa till huvudinnehåll

Stanstorpsskolan

Välkommen till Stanstorpsskolan – en skola under ständig utveckling. Vi bidrar till trygghet, engagemang och mod genom att låta våra elever växa i egen takt och efter egen förmåga. Vi är särskilt stolta över att vi har en öppen skola som präglas av en stark gemenskap, en positiv atmosfär och en fin miljö.

Stanstorpsskolan.

Fotograf: Andreas Holm

Utvecklingsdagar och lovdagar 2023-2024

Utvecklingsdagar läsåret 2023/2024
HT23: 25 september, 24 november
VT24: 8-9 januari, 5 mars, 8 maj, 27 maj, 14-19 juni

Fritidshemmets stängdagar:
25 september, 8 januari -24, 14 juni -24

Lovdagar
30 oktober – 3 november
19 februari – 23 februari
25 mars – 28 mars
10 maj
7 juni

Kontakta oss

Klas Tambour

Rektor

Telefonnummer
046-25 11 84

Jenny Jackler

Biträdande rektor

Mobilnummer
0730-60 61 95

Yonna och Marcus

Socialpedagoger

Mobilnummer
0723-937794

Jenny Edvinstam Andersson

Skoladministratör

Telefonnummer
046-25 14 50

Besöksadress

Rättsvägen 1
24541 Staffanstorp

Kontaktuppgifter till fritidshem:

Pluto A + B 046-251236, 046-251333

Solen 046-251290

Planeten 046-251335

Månen 046-251164

Galaxen 046-251165

 • Så arbetar vi

  Stanstorpsskolan är en F-6 skola med ålderhomogena klasser med cirka 365 elever.

  I arbetslagen samverkar klasslärare, specialpedagoger, fritidspedagoger och förskollärare.  Vi arbetar tematiskt, individanpassat och ämnesövergripande för att ge barnen en bättre helhetsbild och vi anknyter till barnens egna upplevelser. Stanstorpsskolan är en öppen skola som präglas av stark gemenskap och en positiv atmosfär.

  Vi arbetar med värdegrund genom många olika aktiviteter, bland annat SET (social och emotionell träning) och vi tycker att fysisk aktivitet är viktig. Detta innebär att alla klasser har rörelsepass flera gånger i veckan, både under skoltid och fritidstid.

 • På skolan finns

  Stanstorpsskolan är beläget i ett lugnt villaområde mitt i Staffanstorp med gångavstånd till bibliotek, konsthall och bad. I direkt anslutning finns även stora och härliga gräs- och grusplaner som utnyttjas för lek och bollspel.

  Vi har en välutrustad gympasal, med stora ytor utomhus för att kunna bedriva idrottsundervisning såväl inom som utomhus. Vi har även anpassade salar för textil och träslöjd, bild och musik.

  Vår skolmatsal erbjuder frukost, lunch och mellanmål med hög kvalitet.

  Vi huserar även ett skolbibliotek och även en aula.

  På skolan finns även skolsköterska, kurator, specialpedagoger, SVA-lärare och IKT-samordnare. Specialpedagogerna är ett team som är kopplade till de olika klasserna och jobbar kontinuerligt med eleverna.

  Hemkunskap och moderna språk för årskurs 6 läses på Hagalidskolan.

  Vi har fått klartecken om att Stanstorpsskolan ska byggas om.

 • Fritidshem

  Stanstorpsskolan har fem fritidsavdelningar med åldershomogena grupper.

  • Pluto för F-klass
  • Planeten
  • Månen
  • Solen
  • Galaxen för årskurs 4-6

  Vi arbetar med att öka barnens sociala kompetens. Verksamheten utgår från läroplanen med målet att stimulera barns lärande. Särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter med målet att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt pröva egna idéer och att lösa problem.

  Fritids öppnar klockan 6.30 och stänger 17.30 på Månen.

 • Du som elev

  På Stanstorpsskolan får du undervisning av hög kvalitet. Vi arbetar med att du ska få det stöd du behöver. Vi förväntar oss att du gör ditt bästa och att du följer skolans ordningsregler.

  För att lyckas ännu bättre har du dessutom möjlighet att få hjälp med dina läxor av dina lärare efter skoltid.

 • Du som vårdnadshavare

  På Stanstorpsskolan eftersträvar vi alltid ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att ta del av dina synpunkter och att du känner förtroendet att kunna vända dig till oss när du känner att du behöver prata om ditt barns skolgång.

  Vi är tacksamma för ditt föräldraengagemang. Vår erfarenhet är att föräldrars stöd genom hela utbildningstiden är den bästa hjälp ett barn kan få.

  Du kan följa utvecklingen för ditt barn och verksamheten i vår skolportal Vklass.

 • Inflytande och delaktighet

  Elevrådet

  I elevrådet deltar representanter från alla klasser F-6.
  Elevrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor. På mötet diskuterar vi skolövergripande frågor som kommit upp på de olika klassråden och andra frågor där personalen på skolan vill ta del av elevernas åsikter. Elever från åk 6 utses till ordförande och justerar protokoll.

  Stanstorpsskolans skolråd

  Skolrådet är ett rådgivande forum för skolledningen. Här deltar representanter för föräldrar, personal och skolledning.
  På råden tas frågor upp som rör hela skolan. Föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten genom att aktivt delta i rådet eller lämna synpunkter/förslag till representanterna.

  Stanstorpsskolans föräldraförening

  Föräldraföreningen är sammansatt av en till två föräldrar från respektive klassavdelning. Från Föräldraföreningen utses representanter till Skolrådet.

  Vill du komma i kontakt med Föräldraföreningens ordförande Åsa Nilsson kan du mejla asa.nilsson.82@gmail.com.

Utbildningsförvaltningen