Hoppa till huvudinnehåll

Hjärups skola

Hjärups skola är belägen mitt i hjärtat av byn. Här går kunskap och glädje hand i hand. Skolan är  byggt 1997 och reser sig i två våningar. Varje klassrum har loft och grupprum. Matte/teknikverkstad, uteklassrum, Guldkornet och bibliotek ger möjligheter till flexibel undervisning och omsorg. Skolan har cirka 470 elever från F-klass till år 6 .

Vy på Hjärups skola

Kontakta oss

Karin Servin Karlsson

Rektor

Telefonnummer
046-25 15 12

Pia Dahlén

Biträdande rektor

Mobilnummer
0768-95 23 13

Maria Björk Olin

Skoladministratör

Telefonnummer
046-25 15 39

Adress

Fyll i adress

Besöksadress

Centrumstigen 1
245 62 Hjärup

För sjukanmälan

Telefon: 010-888 70 50 eller via V-klass direkt.

Frånvaro registreras senast 07.45.

Kontakt fritidshemmen

F-2 A 046-25 13 37

F-2 B 046-25 15 17

F-2 C 046-25 15 21

Klubben åk 3-6 046-25 15 19

Elevhälsa

Skolsköterska Hanna Belding 046-25 15 14

Skolkurator Ylva Arnrud 046-25 12 52

 • Så arbetar vi

  Hjärups skola strävar efter att kunskap och glädje ska prägla skoldagen för alla våra elever. Vi arbetar i team runt våra elever och på så sätt blir eleverna blir sedda och bekräftade av pedagoger som träffar dem varje dag, både under skoldag och fritidshemstid. Vårt arbetssätt gynnar också flexibiliteten för att möta alla elevers olika behov. Varje team består av en processledare som leder teamet, grundskollärare, fritidspedagoger, ev resurspedagoger.  Detta gör att varje team är komplett med olika professioner samlat runt eleverna.

  De äldre eleverna tar ansvar för att bidra till en trygg skola samt vara förebilder för våra yngre elever i form av fadderssystem. Genom detta vill vi skapa en bra vi-känsla där de yngre eleverna upplever att de äldre eleverna finns som stöd och förebilder i olika situationer.

  Skolan har en skolidrottsförening där unga leder unga. Våra elever i åk 5 och 6 är ledare för föreningen med stöd av fritidspedagoger. Våra ledare går ledarskapsutbildningar och blir goda förebilder för våra yngre elever.

 • På skolan finns

  Skolbyggnaden är estetiskt tilltalande med ljusa och luftiga lokaler. Vi har en levande matematik- och teknikverkstad, som stimulerar elevernas matematiska och kreativa utveckling. Vårt skolbibliotek är välbesökt av eleverna och fyllt med böcker som inspirerar till läsning. Båda lokalerna ligger centralt i skolhuset. Vi har även ett särskilt undervisningsrum – Guldkornet, där elever kan komma och arbeta i ett mindre sammanhang tillsammans med sin lärare eller i stöd av speciallärare. Ett uteklassrum finns att tillgå så att lärande kan ske med olika inlärningsmetoder samt en fin utemiljö på skolans område, att använda till extra klassrum för halv- eller helklass.

 • Fritidshem

  Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet och ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevens utveckling och lärande. På fritidshemmet har ditt barn möjlighet att delta i inomhus- och utomhusaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra sina läxor. Vår undervisning utgår från den värdegrund och det uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer som framgår i läroplanen. För att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid, utgår vi från deras behov, intresse och erfarenhet när vi planerar vår verksamhet.

  På skolan har vi utefritidpedagoger som arbetar tillsammans med eleverna för att öka aktivitet, rörelse, lekar etc på skolan. De arbetar både med rastaktiviteter, elevinflytande i rastråd, trygghetsteam och tillsammans med pedagoger under skoldagen.

  Alla våra elever erbjuds plats i fritidsverksamheten. Här möter de samma fritidspedagoger som under skoldagen.

 • Du som elev

  Som elev på Hjärups skola, möts du av engagerade pedagoger. Du har ett inflytande på din skoldag och även på fritidshemmets verksamhet. Du kan vara representant i ett råd på skolan om du tycker om att påverka.

  Varje elev har möjlighet att utvecklas i sin takt och få det stöd som du har rätt till. Läxläsning, studieteknik, PT (personlig träning) i ett specifikt område mm finns att tillgå.

  Våra utepedagoger har alltid en härlig aktivitet att erbjuda när du har paus och om du vill kan du vara med och påverka innehåll.

  På vår skola går kunskap och glädje hand i hand.

 • Du som vårdnadshavare

  På vår skola har vi en öppen kommunikation med vårdnadshavare. Önskemål, förslag eller utvecklingsområden diskuteras i Skolråd. Vi har ett nära samarbete och försöker lösa saker tillsammans kring våra elever.

  På skolan finns skolkurator, socialpedagog och skolsköterska att tillgå som även är kopplad till skolans elevhälsa.

  Skolan har grundskollärare från F-klass och vi har en hög behörighet hos våra lärare. Vi når goda resultat under de skolår som eleverna är hos oss. För oss är det viktigt att möta eleverna där de är, utmana och stötta för att lotsa dem till goda resultat.

 • Inflytande och delaktighet

  Skolan bedriver rådsverksamhet där eleverna får vara med och uttrycka idéer, åsikter samt verkställa tankar och projekt som de önskar driva. Till varje råd finns pedagog kopplad som stöttar eleverna i deras arbete.

Utbildningsförvaltningen